Ortaöğretim Nedir? Hangi Eğitim Düzeyine Denk Gelir?

ortaogretim-nedir

Zorunlu eğitim ve öğretim bilindiği gibi 4 + 4 + 4 sistemiyle 12 yıla çıkartılmıştı. Bu durum bazı karışıklıklara yol açarak ortaöğretimin eski sisteme göre hangi eğitim düzeyine geldiği yönünde çelişki yaratmıştı.

Yeni 4 + 4 + 4 sistemine göre ortaöğretim;

4 + 4 (İlkokul ve Ortaokul), sonraki 4 yıl ise Lise anlamına gelir. Lise mezunu olan bir kişi ortaöğretim mezunu sayılır.

İlk 4 + 4 = İlkokul seviyesini, sonraki 4 yıl ise ortaokul seviyeni denk gelmektedir. Bir başka değişle 4 + 4 (ilkokul, ortaokul) + 4 (lise) sisteminde okuldan mezun olan kişi ortaöğretim mezunu sayılmaktadır.

Eski 5 + 3 + 3 (4) sistemine göre ortaöğretim;

İlk 5 yılı bitiren ilkokul mezunu, sonraki 3 yılı da bitiren ortaöğretim mezunu, sonraki 3 veya 4 yılı bitiren ise lise mezunu kabul ediliyordu. Şu an ki sisteme göre liseyi bitirenler ortaöğretim mezunu sayılmaktadır.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

Genel