Okulunuzda uymanız gereken kurallar nelerdir açıklayınız?

Okulunuzda uymanız gereken kurallar nelerdir açıklayınız?

Okula ve sınıfa giriş-çıkış yaparken tek veya ikişerli sıralar oluşturmalıyız. Eğer sıra olmadan giriş-çıkış yapılırsa herkes aynı anda kapılardan geçmek isteyeceği için aksamalar ve ezilerek yaralananlar olabilir.

Okul içerisinde ve sınıflarda yüksek sesle veya bağırarak konuşulmamalıdır. Eğer yüksek sesle veya bağırılarak konuşulacak olursa okul içerisindeki herkes rahatsız olur hemde, yüksek sese bağlı olarak kulakları işitme sorunu yaşayabilir.

Okul içerisinde ve sınıflarda koşulmamalıdır. Eğer koşulursa yerden aşırı toz kalkışı olur ve bu toza maruz kalanların daha kolay hastalanmasına neden olur. Ayrıca koşarken biriyle çarpışıp yaralanma ihtimalide ortadan kalkmış olur. O

Okul içerisinde ve sınıflarda yerlere çöp atılmamalı ve tükürülmemelidir. Eğer çöp atılır veya tükürülürse okulda ve sınıflarda hoş olmayan görüntüler ortaya çıkar, hemde okuldakilerin daha kolay hastalanmasına neden olan mikropların daha çok üremesini sağlar.

Okul içerisindeki masa, sıra, dolap gibi tüm eşyalara zarar verilmemelidir. Eğer zarar verilirse bundan etkilenenler yine siz, sizden sonraki öğrenciler ve aileniz olacaktır. Çünkü tüm bu eşyalar aileniz tarafından ödenen vergiler ile alınmaktadır ve her eşyada sizinde hakkınız vardır.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Okul içerisinde ve sınıf içerisinde ders saatleri esnasında gürültü yapılmamalıdır. Öğretmenler ders saatlerinde ders anlatırken kesinlikle konuşulmamalıdır. Eğer gürültü yapılırsa ders anlatan öğretmenin ve dersi dinleyen diğer arkadaşlarınızın dikkati dağılır.

Okuldaki tüm görevlilere, öğretmenlere, küçük ve büyük tüm öğrencilere karşı saygılı olunmalıdır.

Okuldaki kılık ve kıyafet kurallarına uyulmalıdır.

Sınıfınızı her zaman temiz ve düzenli tutun. Okuldan ayrılmadan önce sınıfınızdaki çöpleri toplayın, çöpü dökün, masa ve sıraları düzeltip öyle gidiniz.

okulunuzda-uymaniz-gereken-kurallar

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.