Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler

Doğurganlık Ve Ölüm Oranları:
Nüfusu en çok etkileyen faktörlerden biridir. Kadınların nüfusa göre bebek doğurma oranının az veya çok olması, ölüm oranlarının az veya çok olması nüfus artışını etkileyen en önemli faktördür. Doğurganlığın az, ölüm oranın çok olduğu yerlerde nüfus azalır. Doğurganlığın çok, ölüm oranın az olduğu yerde nüfus artar.

Göç Hareketleri:
Ekonomik, sağlık, eğitim veya sosyal sebepler gibi nedenlerle yaşadıkları yeri geçici veya kalıcı olarak terk edenlerin sebep oluğu bir nüfus artışı faktörüdür. Göç veren şehirde veya ülkede nüfus azalır, göç alan yerde ise nüfus çoğalır.

Nüfus Artışı

Ekonomik Nedenler:
Çalışma koşullarının yeterli olmaması, iş seçeneklerinin az olması, istenilen gelir düzeyini yakalayamamak, işsizlik düzeyinin yüksek olması gibi nedenleri kapsar. Bu durumda az gelişmiş ülkeler, şehirler veya kırsal kesimlerden, iş imkanın daha fazla olduğu yerlere göçler olur. Bu durum nüfus artışını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir.

Eğitim İmkanları:
Genellikle az gelişmiş ülkelerde eğitim imkanlarının yeterli olmaması veya çok gelişmiş ülkelerde eğitim imkanlarının çok daha yüksek olması nüfus atışını etkileyen faktörlerdendir. Eğitim imkanı az olan yerleşim yerindeki nüfus azalır, eğitim imkanı yüksek olan yerleşim yerindeki nüfus artar.

Nüfus Artışını Etkileyen

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Yaşam Standartları:
Az gelişmiş ülkelerdeki yaşayan insanlar, yaşam standartlarının yeterli olmaması durumunda daha gelişmiş ve yaşam standartları yüksek yerlere gitme isteğini kapsar. Ulaşım kolaylığı, iş bulma imkanlarının yüksek olması, yiyecek-içecek çeşitliliği, eğitim imkanlarının çokluğu, sağlık düzeyinin yüksek olması ve sosyal imkanların daha çok olması gibi imkanların bütünü kapsar.

Sağlık Standartları:
Bulaşıcı hastalığın yaygın olduğu az gelişmiş şehirler ve ülkelerde yaşayanların, bulaşıcı hastalıkların daha az görüldüğü, tedavi imkanlarının daha yüksek olduğu şehirlere veya ülkelere gitmeleri, nüfus artışını etkileyen faktörlerden biridir. Özellikle Afrika kıtasındaki şehir ve ülkelerde bu durum sıklıkla gerçekleşmektedir.

Beslenme İmkanları:
Yaşadığı bölgede yiyecek ve içecek elde etme imkanı azalanların, bu imkanları daha kolay elde edebileceği yerlere giderek yerleşmelerinin sebep olduğu nüfus değişikliklerini kapsar. Özellikle Afrika’da veya göçebe hayatı yaşayan toplumlarda bu duruma sıklıkla rastlanmaktadır.

Savaşların Etkileri:
İç ve dış savaşın yaşandığı şehir veya ülkelerde nüfus azalır. Bu durumun yaşandığı yerlerde nüfus artışını etkileyen birden çok faktör bulunur. Doğum oranı azalır, ölüm oranı artar. Beslenme imkanı, sağlıklı yaşam imkanı ve eğitim imkanı azalır. Bunlarla birlikte büyük ölçüde göç verildiğinden ülke nüfusunda hızla azalma görülür.

Ülke Sınırlarında Değişimler:
Savaş veya bölünme gibi durumlarda, nüfus sayısı büyük değişiklik gösterir. Örneğin; Yugoslavya ülkesinde çıkan iç savaşın ardından, Yugoslavya bölünerek 7 yeni ülkeye ayrıldı, bunlar; Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Kosava’dır.

Nüfus Planlaması Çalışmalarının Yapılma Düzeyi:
Nüfus artışını veya azalışını kontrol etmek ve belirli bir düzeyde tutmak için, devlet tarafından yapılan planlamaları kapsar. Örneğin; Çin 1 milyar 357 milyon (1.357.000.000) kişi sayısı ile dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesidir. Çin devletinin nüfus artışını azaltacak önlemler alarak, her aileye en fazla 1 çocuk doğurma hakkı vermiştir. Birden fazla doğum yapan kişilere yüklü miktarda para cezası ve çeşitli yaptırımlarda bulunmaktadır.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.