Nötron Proton Elektron Nedir Kısaca Bilgi?

Bilindiği gibi maddenin en küçük yapı taşı atomdur ve tüm maddelerde bulunur. Maddeleri oluşturan atomlar da elektron, proton ve nötron bileşenlerinden meydana gelir. Atomun merkezinde bir çekirdek ve çekirdeğin yörüngesinde dolaşan çok küçük parçacıklar bulunur. Bu parçacıklar ve tanımı aşağıdaki gibidir.

Nötron Nedir?
Nötron, protonla birlikte atomun çekirdeğini oluşturur. Nötronların elektrik yükü yoktur yani nötr durumdadırlar. Nötron ve protonlar yaklaşık olarak aynı kütleye sahiptir. Atom kütlesinin %99,9’unu nötron ve protonlar, geri kalanı ise elektronlar oluşturur. Hidrojen atomu haricinde, tüm atom çekirdeklerinde nötron bulunur.

Proton Nedir?
Proton, nötronla birlikte atomun çekirdeğini oluşturur. Protonlar pozitif (+) yüklüdür ve elektronların sahip olduğu negatif (-) yüke eşit miktarda pozitif (+) yük taşırlar. Atom kütlesinin %99,9’unu nötron ve protonlar, geri kalanı ise elektronlar oluşturur.

Elektron Nedir?
Elektronlar, çekirdeği oluşturan nötron ve protonun etrafındaki yörüngede dolaşan hareketli parçacıklardır. Elektronlar negatif (-) yüklü taneciklerdir. Atomdaki her elektron, protondaki pozitif (+) yüke eşit miktarda negatif (-) yük taşır. Atom kütlesinde çok küçük bir yere sahiptir; öyle ki bir elektron, protonun 1.836’da biri kadardır. Elektronların sayısı ve yerleşme düzeni maddenin özelliklerini belirler.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası
Helyum Proton Nötron Elektron

Helyumda bulunan nötron proton ve elektronlar

Yeşil renk olanlar nötronlar, kırmızı renk olanlar protonlar ve sarı renk olanlar da elektronlardır.

Yukarıda helyum gazının atom yapısı verilmiştir. Helyumun atom yapısında 2 nötron, 2 proton ve 2 elektron bulunur. Nötronlar ve protonlar atomun çekirdeğini oluşturur. Çekirdeğin çevresindeki yörüngede dolaşanlarda elektronlardır.

Berilyum Nötron Proton Elektron

Berilyumda bulunan nötron proton ve elektronlar

Yukarıdaki modellerden anlaşılabileceği gibi proton ve elektron sayıları her zaman birbirine eşittir. Nötron ve proton sayıları ise genellikle birbirine eşit değildir, ancak sayıları birbirine yakındır.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.