Nötralleşme Tepkimesi Nedir ve Örnekleri

Nötralleşme nedir?

Asidin hidrojen iyonuyla, bazın hidroksit iyonunun birleşerek su oluşturmasına nötralleşme tepkimesi denilmektedir.

Asit ve bazların tepkimesi sonucunda tuz ve su oluşturmasına nötralleşme denmektedir. Tam nötralleşme gerçekleştiğinde karışımın pH değeri 7 olur.

2HCI + Ca(OH)2  —> CaCI2 + 2H2O

2HCI : Hidroklorik asit
Ca(OH)2 : Kalsiyum hidroksit
CaCI : Kalsiyum klorür
2H2O : Su

———————-

CH3COOH + NaOH  –> CH3COONa + H2O

CH3COOH : Asetik asit
NaOH : Sodyum hidroksit
CH3COONa : Sodyum asetat
H2O : Su

———————-

HNO3 +  NH4OH  —> NH4NO3  + H2O

HNO3 : Nitrik asit
NH4OH : Amonyum hidroksit
NH4NO3 : Amonyum nitrat
H2O : Su

———————-

H2SO4 +  2KOH  —>  K2SO4  + 2H2O

H2SO4 : Sülfürik asit
2KOH : Potasyum hidroksit
K2SO4 : Potasyum sülfat
2H2O : Su

———————-

HNO3 + KOH  —> KNO3  + H2O

HNO3 : Nitrik asit
KOH : Potasyum hidroksit
KNO3 : Potasyum nitrat
H2O : Su

———————-

HCI + NaOH —> NaCl  + H2O

HCI : Hidroklorik asit
NaOH : Sodyum hidroksit
NaCl : Sodyum klorit
H2O : Su

———————-

H3PO4 + 3NaOH —> Na3PO4 + 3H2O

H3PO4 : Fosforik asit
3NaOH : Sodyum hidroksit
Na3PO4 : Sodyum orto fosfat
3H2O : Su

———————-

H2SO4 + Ca(OH)2 —> CaSO4 + H2O

H2SO4 : Sülfürük asit
Ca(OH)2 : Kalsiyum hidroksit
CaSO4 : Kalsiyum sülfat
H2O : Su

———————-

H2SO4 + 2NaOH —> Na2SO4 + 2H2O

H2SO4 : Sülfürik asit
2NaOH : Sodyum hidroksit
Na2SO4 : Sodyum sülfat
2H2O : Su

———————-

2HNO3 + Ca(OH)2 —> Ca(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 : Nitrik asit
Ca(OH)2 : Kalsiyum hidroksit
Ca(NO3)2 : Kalsiyum nitrat
2H2O : Su

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Nötralleşme Nedir Tepkimesi Örnekleri

Not: Aşağıdaki tablo, yukarıdaki bilgileri içermektedir. Bilgisayarlardan giren ziyaretçiler için tablo şeklinde de hazırlanmıştır.

Nötralleşme Örnekleri
Nötralleşme öncesi Nötralleşme sonrası
Asit Baz Tuz Su
2HCI
Hidroklorik asit
 Ca(OH)2
Kalsiyum hidroksit
–>  CaCI2
Kalsiyum klorür
2H2O
su
 CH3COOH
Asetik asit
 NaOH
Sodyum hidroksit
 –>  CH3COONa
Sodyum asetat
H2O
su
 HNO3
Nitrik asit
 NH4OH
Amonyum hidroksit
 –> NH4NO3
Amonyum nitrat
H2O
su
 H2SO4
Sülfürik asit
 2KOH
Potasyum hidroksit
 –>  K2SO4
Potasyum sülfat
H2O
su
 HNO3
Nitrik asit
  KOH
Potasyum hidroksit
 –> KNO3
Potasyum nitrat
H2O
su
 HCI
Hidroklorik asit
 NaOH
Sodyum hidroksit
 –>  NaCl
Sodyum klorit
H2O
su
 H3PO4
Fosforik asit
 3NaOH
Sodyum hidroksit
 –>  Na3PO4
Sodyum orto fosfat
3H2O
su
H2SO4
Sülfürik asit
Ca(OH)2
Kalsiyum hidroksit
 –> CaSO4
Kalsiyum sülfat
H2O
su
 H2SO4
Sülfürik asit
2NaOH
Sodyum hidroksit
  –>  Na2SO4
Sodyum sülfat
2H2O
su
2HNO3
Nitrik asit
Ca(OH)2
Kalsiyum hidroksit
  –> Ca(NO3)2
Kalsiyum nitrat
2H2O
su

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.