Nginx Gzip Sıkıştırma Nasıl Aktif Edilir?

Nginx kullanımında Apache’ye ulaşmayan talepler nedeniyle .htaccess veya uygulamalar yoluyla yapılan gzip sıkıştırma işe yaramıyor. Bu nedenle nginx talepleri için özel olarak gzip sıkıştırma ayarlarının yapılması gerekir. Plesk panel, Centos işletim sistemi için öncelikle gzip.conf adı altında bir dosya oluşturmalıyız.

Nginx Gzip Sıkıştırma – Aktifleştirme Nasıl Yapılır

Root olarak FTP’ye bağlanın ve etc/nginx/ klasörü içinde gzip.conf isimli bir dosya oluşturun. Dosyayı açın ve içeriğine aşağıdaki kodları ekleyin.

Nginx Gzip Sıkıştırma Compress

Root: nano /etc/nginx/conf.d/gzip.conf

Nginx gzip sıkıştırma varsayılan ayarlar:
————————————-
gzip on;
gzip_disable “MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)”;
gzip_proxied any;
gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml;
gzip_vary on;
————————————–

Örnek nginx gzip sıkıştırma gzip.conf dosyası içeriği (değiştirilebilir).
————————————–
gzip on;
gzip_disable “MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)”;
gzip_proxied any;
gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml image/gif image/jpeg application/javascript image/png;
gzip_vary on;
————————————–

Nginx’in Gzip sıkıştırmasına eklemek istediğiniz başka dosya uzantıları varsa, aşağıdaki listeden seçtiklerinizi gzip_types kısmına ekleyebilirsiniz. Dikkat, komutun sonundaki noktalı virgülü ( ; ) unutmayın.

text/html (html htm shtml) (bunu eklemeyin, zaten varsayılan olarak aktif)
text/css (css)
text/xml (xml)
image/gif (gif)
image/jpeg (jpeg jpg)
application/javascript (js)
application/atom+xml (atom)
application/rss+xml (rss)

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

text/plain (txt)
image/png (png)
image/tiff (tif tiff)
image/vnd.wap.wbmp (wbmp)
image/x-icon (ico)
image/x-jng (jng)
image/x-ms-bmp (bmp)
image/svg+xml (svg svgz)
image/webp (webp)
application/java-archive (jar war ear)
application/json (json)
application/msword (doc)
application/pdf (pdf)
application/postscript (ps eps ai)
application/rtf (rtf)
application/vnd.apple.mpegurl (m3u8)
application/vnd.ms-excel (xls)
application/vnd.ms-fontobject (eot)
application/vnd.ms-powerpoint (ppt)
application/vnd.wap.wmlc (wmlc)
application/vnd.google-earth.kml+xml (kml)
application/vnd.google-earth.kmz (kmz)
application/x-java-archive-diff (jardiff)
application/x-rar-compressed (rar)
application/x-redhat-package-manager (rpm)
application/x-shockwave-flash (swf)
application/xhtml+xml (xhtml)
application/zip (zip)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document (docx)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation (pptx)

audio/midi (mid midi kar)
audio/mpeg (mp3)
audio/ogg (ogg)

video/3gpp (3gpp 3gp)
video/mp4 (mp4)
video/mpeg (mpeg mpg)
video/quicktime (mov)
video/webm (webm)
video/x-flv (flv)
video/x-m4v (m4v)
video/x-mng (mng)
video/x-ms-asf (asx asf)
video/x-ms-wmv (wmv)
video/x-msvideo (avi)

Son olarak Nginx Gzip Sıkıştırma sorunsuz çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye test ediyoruz.

Putty’den SHH’ye bağlanıp aşağıdaki komutları uygulayın.

Nginx’i yeniden başlatmak için aşağıdaki kodlardan birini kullanın.

service nginx restart veya /etc/init.d/nginx restart

Nginx’i test etmek aşağıdaki komutu kullanın.

nginx -t

Nginx Gzip Sıkıştırma

Nginx Gzip Sıkıştırma Test

Test sonrasında hata varsa neyin neden olduğunu gösteriyor. Gerekli düzeltmeyi yapıp, yeniden başlatın ve testi tekrar edin.

[warn] duplicate MIME type “text/html” hatası alırsanız, text/html’yi silin.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.