Yakıt Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Kaç Gruptur

Yakıt nedir? Hava, oksijen ya da oksijenli bir gaz karışımıyla temas sonucu yanarak bir ısı çıkaran maddeye yakıt denir.

Yakıtlar mineral ya da bitkisel kaynaklardır. Bilinen en eski yakıt odundur. Madeni yakıtlar toprakta kalmış bitkilerin başkalaşmasından oluşur. Kok kömürü, taş kömürünün damıtılmasıyla elde edilir. Sıvı yakıtların (akaryakıt) en önemlileri mazot, benzin, gazyağı ve …Devamı

Ferritin Nedir? Eksikliği Yüksekliği ve Değerleri

Ferritin, vücutta bulunan fazla demirin depolanmasıdır. Vücuda giren fazla demirin ihtiyaçtan fazlası, sonradan kullanılmak üzere ferritin şeklinde dokularda depolanır. Ferritin, yani diğer adıyla demirdir.

Ferritin Eksikliği (Düşüklüğü):

Ferritin eksikliği, demir eksikliği anemesi olarak bilinir. Bu durum uzun süre yeterli miktarda demir alınmadığı zaman, dokulardaki ferritin düzeyinin azalması sonrasında ortaya çıkar. Yeterli miktarda demir alınmadığında …Devamı

Ultraviyole (UV) Nedir? Morötesi Işınların Zararları

Ultraviyole (UV), yani Türkçeleşmiş haliyle morötesi ışınlar insan gözünün göremediği ışınlardır. Işınların hepsi dalga boylarından oluşur ve insan gözü bu ışınların 400 ile 700 nm (nanometre) arasındaki ışınları görebilir. Bu aralığın altında veya üstündeki ışık dalga boylarını çıplak gözle görmemiz mümkün değildir. Görebildiğimiz en küçük dalga boyu ışınını mor olarak algıladığımızdan, bundan daha …Devamı

Ekosistem Nedir?

Aşağıda ekosistemle ilgili dört tanım verilmiştir. Dördü de ekosistemin tanımlamasında kullanılabilir. Dilediğinizi seçebilirsiniz.

Tanım 1: Ekosistem canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan canlı ve cansız çevredir. Ekosistemin canlı çevresi; bitkiler, hayvanlar, insanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılardan oluşmaktadır. Cansız çevresi ise hava, su, toprak, mineraller, güneş ışını ve rüzgardan oluşmaktadır.

Tanım 2: Belirli bir çevrede …Devamı

Çarpık Kentleşme Nedir? Nedenleri Nasıl Önlenir?

Çarpık kentleşme, bir şehrin plansız yapılaşması sonucu ortaya çıkan, kötü görünüme sebebiyet veren, ulaşımda ve alt yapıda sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet veren düzensiz şehirleşmedir.

Çarpık Kentleşmenin Nedenleri

İmar planının yapılmaması Cadde ve sokakların düzensiz yerleşimi Binaların plansız yapılması Alt yapıların yetersizliği Şehir parklarının olmaması Ulaşımdaki sorunlar

İmar planının yapılmaması: Yapılaşmaya açılacak arazilerin belirli bir …Devamı

Pastörize Nedir? Pastorize Süt ve Yumurta

Bazı yiyecek ve içeceklerde bulunabilecek, insan sağlığına son derece zararlı mikroorganizmaların (bakterilerin) etkisiz hale getirilmesi için yapılan ani ısıtma ve soğutma işlemine pastörizasyon denir.

Pastörize işlemi niçin yapılır? Gıda maddelerinin içinde havadan, sudan, hayvanlardan veya insanlardan geçen zararlı mikroorganizmaların bulunma olasılığı oldukça yüksektir. Bu zararlı organizmalar belli bir sıcaklığa ve soğuğa kendini adapte ederek hayatta …Devamı