Mineral Kayaç ve Maden Arasındaki İlişki Nedir Kısaca

Maden:
Yerkabuğunun yüzeyinde veya altında, çeşitli iç veya dış etkenlerle oluşmuş, ekonomik yönden değer taşıyan çeşitli mineralleri içeren kaynak.

Mineral:
Normal sıcaklıkta doğada katı halde bulunan, bazı kendine has kristalsi yapıya ve fiziksel özelliklere sahip inorganik veya organik madde.

Kayaç:
Yerkabuğunu katmanlar veya yığınlar halinde oluşturan, bir veya birkaç mineral topluluğundan oluşan, doğada büyük yer kaplayan kütlelere verilen genel ad.

Mineral Kayaç ve Maden Arasındaki İlişki

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Yukarıda açıklamalardan yola çıkarak aralarındaki ilişkiler ile ilgili şunları söyleyebiliriz.

Kayaçlar minerallerden oluşurlar. Kayaçlar bir veya birden çok mineralin birleşmesiyle oluşmuş büyük kütlelerdir. Yani mineraller birleşerek kayaçları oluştururlar.

Mineraller de kayaçlarda bulunur. Mineraller, kayaçların ayrıştırılmasıyla elde edilir. Bir kayaçta bir veya birden çok mineral bulunabilir.

Madenler de kayaçları yani mineralleri bulundururlar. Değerli mineral içeren kayaçlara maden denir.

Maden örnekleri:
Kömür madeni, altın madeni, gümüş madeni, bakır madeni, demir madeni, boksit madeni, feldspat madeni, fosfat madeni, krom madeni, linyit madeni, mermer madeni, çinko madeni, vb. gibi.

Kayaç örnekleri:
Magmatik kayaç, plütonik kayaç, volkanik kayaç, tortul kayaç, metamorfik (başkalaşım) kayaç.

Mineral örnekleri:
Altın minerali, arsenik minerali, bakır minerali, boksit minerali, demir minerali, dolomit minerali, elmas minerali, fluorit minerali, grafit minerali, gümüş minerali, kalsit minerali, kromit minerali, kükürt minerali, kuvars minerali, manganit minerali, muskovit minerali, natrolit minerali, nikolin minerali, olivin minerali, otinit minerali, pektolit minerali, platin minerali, safir minerali, titanit minerali, turkuaz minerali, uraninit minerali, volframit minerali, zirkon minerali, vb.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.