Metastaz Nedir?

Metastaz Nedir?

Metastas, kelimesi dilimize Yunancada ki “metastasis” kelimesinden geçmiştir. Kelime anlamı olarak meta “bir sonraki”, stasis ise “yer değiştirme” anlamlarına gelmektedir.

Vücudun herhangi bir yerindeki hastalık oluşumunun, kan dolaşımı, lenf dolaşımı veya dokuların birbirleriyle temasıyla başka dokulara yayılması sonucu ortaya çıkan bulaşmaya metastaz denir.

Metastaz daha çok kanserli hücrelerin oluşturduğu tümörleri, kan dolaşımı, lenf dolaşımı veya doku temasları sonucunda vücudun başka bölümlerine yayması sonucunda tümör artışına neden olması durumu için kullanılan bir terimdir. Örnek olarak; meme kanserinin kan – lenf dolaşım sistemiyle akciğere sıçraması, akciğer kanseri olarak değil, meme metastadı olarak adlandırılır. Ya da karaciğer kanserinin kan – lenf dolaşım sistemiyle akciğere sıçraması, akciğer kanseri olarak değil, karaciğer metastazı olarak adlandırılmaktadır. Başka bir değişle kanserli hücreleri yayan doku veya organın adını alır.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

lenf bezleri damar yapısı metastaz yolları

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.