Marmara Bölgesinin Madenleri

Marmara bölgesinde çıkan madenler aşağıda birleştirilerek ve il il dağılımına göre ayrılarak verilmiştir.

Marmara Bölgesinde Çıkarılan Madenler:
Metalik madenler: Altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, mangan, demir, boksit, molibden, antimuan, krom, kalsit, civa, wolfram.
Endüstriyel hammaddeler: Bor, uranyum, asbest, kireçtaşı, kil, mermer, kuvarzit, kuvars, kuvars kumu, fosfat, perlit, bentonit, defomit, grafit, kaolin, flor, kum, çakıl, fosfor, talk , zeolit, magnezit, kükürt, feldispat, jips, barit, diyatomit, tuğla-kiremit ve çimento hammaddeleri. Enerji Hammaddeleri: Linyit, doğalgaz, jeotermal su, bitümlü şeyl

Marmara Bölgesinde Çıkarılan Madenler

Marmara Bölgesinde İl İl Çıkarılan Madenler:

İstanbul’da çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Boksit, demir, mangan ve antimuan.
Endüstriyel hammaddeler: Bentonit, defomit, grafit, kaolin, kireçtaşı, kil, mermer, kuvars, kuvars kumu

Edirne’de çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Bakır, kurşun, çinko, mangan.
Endüstriyel hammeddeler: Bentonit, çimento hammaddeleri, doğal taşlar, flor, kil, fosfat, perlit, kuvars kumu.

Kırklareli’nde çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Altın, bakır, kurşun, çinko, demir, mangan, molibden.
Endüstriyel hammaddeler: Dolomit, grafit, kireçtaşı, mermer, kuvars, kuvars kumu, tuğla-kiremit hammaddesi.

Tekirdağ’da çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Yalnızca mangan.
Endüstriyel hammaddeler: Dolamit, doğal taşlar, kireçtaşı, kuvarzit, kuvars kumu, tuğla-kiremit hammaddesi.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Kocaeli’de çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Bakır, kurşun, çinko, mangan.
Endüstriyel hammaddeler: Dolamit, grafit, kireçtaşı, mermer, fosfor, kuvarzit, tuğla-kiremit ve çimento hammaddeleri.

Marmara Bölgesi Madenler

Sakarya’da çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Bakır, kurşun, çinko, demir, mangan.
Endüstriyel hammaddeler: Asbest, kum-çakıl, kireçtaşı, mermer, fosfor, talk, zeolit.

Bilecik’te çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Altın, mangan, wolfram-antimuan.
Endüstriyel hammaddeler: Asbest, kalsit, feldispat, kaolin, kiraçtaşı, kil, mermer, kuvars kumu.

Yalova’da çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Kalsit, bakır, kurşun, çinko, demir.
Endüstriyel hammaddeler: Kireçtaşı, magnezit, zeolit, çimento hammaddeleri.

Bursa’da çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Krom, bakır, kurşun, çinko, demir, molibden, wolfram, antimuan.
Endüstriyel hammaddeler: Asbest, kalsit, feldispat, jips, kaolin, kireçtaşı, magnezit, mermer, talk, tuğla-kiremit hammaddesi.

Balıkesir’de çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Altın, gümüş, krom, bakır, kurşun, çinko, demir, civa, mangan, wolfram, antimuan.
Endüstriyel hammaddeler: Asbest, bor, feldispat, jips, kaolin, kireçtaşı, kil, magnezit, mermer, perlit, kükürt, talk.

Çanakkale’de çıkarılan madenler:
Metalik madenler: Altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko, demir, mangan, molibden, wolfram, antimuan.
Endüstriyel hammaddeler: Asbest, barit, bentonit, kalsit, diyatomit, dekoratif taş, feldispat, grafit, kaolin, kireçtaşı, kil, magnezit, mermer, kuvars, kükürt, uranyum, tuğla-kiremit ve çimento hammaddeleri.

 

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.