Kösem Sultan Kimdir? Kısaca Hayatı

Kösem Sultan Kimdir? Kısaca Hayatı:

Yunanca adı: Anastasia (Anastasya)
Osmanlı Devletindeki adı: Mahpeyker ve Kösem Sultan
Doğum tarihi ve yeri: 1590 – Yunanistan
Ölüm tarihi: 2 Eylül 1651 (61 yaş)

Kösem Sultan Kimdir? Kösem Sultan Hayatı:

Anastasia, 1590’da Yunanistan’da Rum bir rahibin kızı olarak dünyaya geldi. Çocukluğunun bir kısmını Yunanistan’da geçirdikten sonra, Bosna Beylerbeyi’nin dikkatini çekti ve devşirme olarak Osmanlı Devleti haremine gönderildi. 15 yaşına geldiğinde, yine kendi gibi 15 yaşında olan Sultan I. Ahmed’in çocuğu olan 4. Murad’ı doğurdu. Bir süre sonra Mahpeyker adını aldı aldı, ancak cildinin güzelliği nedeniyle sarayda Kösem Sultan olarak anılmaya başladı.

Ara not: I. Ahmed’e hanım olanların ilki Mahfiruz Valide Sultan, ikincisi ise Mahpeyker Kösem Vâlide Sultandır.

Çok zeki biri olan Kösem Sultan kısa sürede padişahı da etkisi altına alarak sarayda söz sahibi olmaya başardı. Kösem Sultan, I. Ahmed’den IV. Murad, Süleyman, I. İbrahim ve Kasım adlarında dört erkek ve Ayşe, Fatma adlarında iki kız dünyaya getirmiştir.

Kösem Sultan’ın eşi I. Ahmed, yakalandığı tifüs hastalığı nedeniyle 28 yaşında vefat eder. Yerine tahta geçecek varis aranır. I. Ahmed’in Mahfiruz Valide sultan olma oğlu II. Osman (Genç Osman) 13 yaşında olduğu için tahta çıkması uygun bulunmadı ve I. Ahmed’in kardeşi I. Mustafa’nın tahtta geçmesine karar verildi. Bu sırada etkisini kaybeden Kösem Sultan, Valide Sultan’ın isteği ile eski saraya gönderilir. Böylelikle Kösem Sultan için zorlu yıllar başlar.

I. Mustafa tahtta 96 gün kaldıktan sonra çıkan isyanlar neticesinde tahttan indirildi. Yerine II. Osman (Genç Osman) tahtta geçti. 4 yıl tahtta kalabilen II. Osman, yeniçerilerin çıkarttığı isyanda öldürülür, yerine tekrar I. Mustafa’nın tahtta geçmesi sağlanır. Yine isyanlar çıkar, Şeyhülislâm Yahya Efendi ve devlet erkânı, I. Mustafa’nın akli dengesinin bozuk olması sebebiyle, yerine IV. Murad’ın geçmesi konusunda karara varırlar. Nihayet Kösem Sultan’ın 11 yaşındaki oğlu IV. Murad tatta geçebilmiştir.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Oğlu tahtta geçmesiyle Kösem Sultan’ın saltanat hayatı tekrar başlamıştır. IV. Murad’ın yaşının küçük olması sebebiyle Devleti annesi Kösem Sultan yönetmeye başlamıştır. Bunu hoş karşılamayanlar yeniçeriler çeşitli isyanlar çıkartarak devletin yıpranmasına neden olmuşlardır. IV. Murad ve Kösem Sultan bir süre sonra başarılı bir yönetim biçimi sergilemiş ve çeşitli başarılara imza atmıştır.

Kösem Sultan kimdir kösem sultan hayatı biyografi resimleri

IV. Murad, babası gibi 28 yaşında hastalanarak vefat etti. Bunun üzerine Kösem Sultan’ın diğer oğlu İbrahim tatta çıkarak padişah oldu. Osmanlı Devleti hanedanın son erkeği olan Sultan İbrahim’in hanedan soyunu devam ettirebilmesi için çocuk sahibi olması gerekiyordu. Ancak Sultan İbrahim kadınlara ilgi duymama gibi bir sorunu vardı. Annesi Kösem Sultan, tehlikenin farkına vararak ülkenin en ünlü üfürükçülerini getirterek oğlunun sağlığının yerine getirilmesini ister. Nihayet çabalar sonuç verir ve iki yıl sonra İbrahim’in tek oğlu olan Şehzade Mehmet dünyaya gelir.

Devlet kötü durumdaydı ve yeniçerilerin çıkardığı isyanlar sürekli olarak tekrarlanıyordu. I. İbrahim tahtta çıktıktan 8 yıl sonra bir isyan sonucunda öldürüldü. Yeni taht varisi I. İbrahim’in 6 yaşındaki oğlu Sultan IV. Mehmet olduktan sonra, Kösem Sultan’ın saltanatı tekrardan ülkeyi etkisi altına aldı. IV. Mehmet’in annesi olan Turhan Hatice Sultan bu durumdan rahatsızlık duyduğundan, Kösem Sultanı etkisiz kılmak için kıyasıya bir mücadele başlattı. 3 yıl süren rekabet, Turhan Hatice Sultan’ın bir gece Kösem Sultan’ın dairesini basarak boğdurmasıyla sona erdi. Kösem Sultan öldükten sonra, cenazesi İstanbul’daki Sultan Ahmet Cami’nde bulunan I. Ahmet türbesine defnedildi.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.