Hükumetlerin çevreci kuruluşların çevrenin

Hükumetlerin, çevreci kuruluşların çevrenin korunmasına niçin önem verdiği açıklayınız?

Çevresel faktörler başta insan olmak üzere tüm canlılar için hayati önem taşır. Çevremiz temiz ve doğal olursa, canlıların sağlıklı ve uzun yaşam sürmeleri mümkün olur. Çevremiz kirli ve tahrip edilmiş olursa canlıların sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmeleri imkansız olur. İşte bu nedenle devleti yöneten hükumetler çeşitli kanunlarla çevrenin korunmasını sağlarlar. Çeşitli çevreci kuruluşlar ise hükumetin yetersiz kaldığı faaliyetlerde çevrenin korunması için çaba harcamaktadırlar.

Örneğin;
hükumetler ormanların gelişi güzel kesilmesini, fabrika atıklarının akarsulara akıtılmasını, çöplerin çevreye dökülmesini yasaklamıştır.

Çevreci kuruluşlardan;
TEMA: Erozyonla mücadele ve ağaçlandırma yapmak için kurulmuştur.

Bu yazı bilgimanya.com‘a aittir. Link bağlantılı kaynak göstermek suretiyle yararlanabilirsiniz.

hukumetlerin-cevreci-kuruluslarin

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

Genel