Yakıt Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Kaç Gruptur

Yakıt nedir? Hava, oksijen ya da oksijenli bir gaz karışımıyla temas sonucu yanarak bir ısı çıkaran maddeye yakıt denir.

Yakıtlar mineral ya da bitkisel kaynaklardır. Bilinen en eski yakıt odundur. Madeni yakıtlar toprakta kalmış bitkilerin başkalaşmasından oluşur. Kok kömürü, taş kömürünün damıtılmasıyla elde edilir. Sıvı yakıtların (akaryakıt) en önemlileri mazot, benzin, gazyağı ve …Devamı

Jöns Jakop Berzeliusun Kimyanın Sembolik Diline Katkısı Nedir?

Jöns Jakop Berzeliusun kimyanın sembolik diline katkısı nedir?

Elementleri uzun adlar yerine, kısa sembollerle gösteren ilk kimyacı olmuştur. Elementleri Latince ve ya İngilizce adının baş harfini büyük ve sonraki harfini de küçük harfle göstermiştir. Bu sistematik ve pratik yaklaşımı kısa sürede kabul görmüş ve kimyanın sembolik diline büyük katkı sağlamıştır.

Bazı bileşikleri yaygın olarak …Devamı

Eski Yunan filozoflarından Aristo’nun madde ve element algısı nedir?

Eski Yunan filozoflarından Aristo’nun madde ve element algısı nedir? Kısaca açıklayınız.

Eski Yunan filozofu Aristo’ya göre; toprak, su, hava ve ateş olmak üzere dört element vardı ve bu elementlerin birbirinin zıttı olan dört özelliğin (sıcak-soğuk, ıslak-kuru) uygun koşullarda birleşmesi sonucu oluştuğu görüşündeydi. Buradan elde ettiği görüşle tüm maddelerin toprak, su, hava ve ateş elementlerinin …Devamı

Nötralleşme Tepkimesi Nedir ve Örnekleri

Nötralleşme nedir?

Asidin hidrojen iyonuyla, bazın hidroksit iyonunun birleşerek su oluşturmasına nötralleşme tepkimesi denilmektedir.

Asit ve bazların tepkimesi sonucunda tuz ve su oluşturmasına nötralleşme denmektedir. Tam nötralleşme gerçekleştiğinde karışımın pH değeri 7 olur.

2HCI + Ca(OH)2 —> CaCI2 + 2H2O

2HCI : Hidroklorik asit Ca(OH)2 : Kalsiyum hidroksit CaCI2 : Kalsiyum klorür 2H2O : Su

…Devamı

Hidrokarbonlar Nedir? Kısaca Hidrokarbon Örnekleri

İçeriğinde C (karbon) ve H (hidrojen) elementlerini içeren organik bileşiklere hidrokarbonlar denir.

Hidrokarbon Örnekleri:

Doğal gaz bir hidrokarbondur. Bileşenlerinde C ve H elementlerinden oluşmuş pek çok hidrokarbon türü vardır.

Metan gazı bir hidrokarbondur. Formülü CH4 ile gösterilir

Etan gazı bir hidrokarbondur. Formülü C2H6 ile gösterilir.

Propan gazı bir hidrokarbondur. Formülü C3H8 ile gösterilir.

Bütan …Devamı

Silisyum Nedir? Kullanım Alanları ve Özellikleri

Silisyum bir ametal elementtir, yani metal özelliklerine sahip değildir. İletkenlik bakımından yarı iletkendir. Oksijenden sonra dünyada en çok bulunan ikinci elementtir. Yeryüzünde yaklaşık yüzde 28 oranında bulunur. Bunlar doğada kum, kuvars ve çakmaktaşı gibi maddelerde silis, yani silisyum dioksit halde bulunur. Silisyum ve başka metal oksitlerin karışımıyla oluşan silikatlara ise hemen hemen tüm toprak ve …Devamı