Kaymakamın Görevleri Nelerdir? Kısaca Bilgi

Kaymakam nedir, kime denir?
Bir ilçede devleti temsil eden, genel yönetimden sorumlu en yetkili kişidir. Kaymakamlar ilçenin genel idaresinden sorumlu hükumet temsilcidir.

Valiler illeri yönetir, kaymakamlarda ilçeleri yönetir.

Kaymakamın Görevleri

Kaymakamın Görevleri Nelerdir Kısaca?

Kaymakamın görev alanı çok geniş olabilir, başlıca görevleri aşağıdaki gibidir.

1- Kaymakam, validen aldığı talimat ve emirleri yürütmekle görevlidir. Bu anlamda valiler, ilçe ile ilgili işleri kaymakamlara bildirerek yerine getirilmesini sağlarlar.

2- Kaymakamlar, ilçenin sorunlarını valiye bildirmekle yükümlüdür.

3- Kaymakam, ilçenin genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

4- Kaymakamlar, bütün devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı müesseseleri denetler ve teftiş eder.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

5- Kaymamak, denetleme görevi yaptığı sırada iş başında kalmasını uygun bulmadığı görevlilerin işten çıkarılmasını veya başka işe verilmesini sağlayabilir. Ayrıca uyarma, kınama cezaları, disiplin cezaları verilmesini de sağlayabilir.

6- Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur.

7- Kaymakam, halkın askerlik işlemleri hakkındaki müracaat ve şikayetleri kabul ederler. Gerekli durumlarda askerlik şubeleriyle yazışarak iletişim kurarlar.

8- Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul etmekle görevlidir.

9- Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

10- Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür.

11- Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

12- Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar.

13- Kaymakam, ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükumet kararlarının uygulanmasından doğan şikayetleri dinler, gerekli tedbirleri alır ve emirleri verir.

Not: Kaymakamın görevleri çok daha fazladır. Kısaltmak açısından önemli görevleri özetleyerek vermeye çalıştık. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. www.mevzuat.gov.tr

Yazılarımızı, bağlantı (link) göstererek diğer web sitelerinde yayınlayabilirsiniz.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.