Katolik, Ortodoks ve Protestan Arasındaki Farklar

Katolik, Ortodoks ve Protestanlık, Hristiyanlık dininin en büyük mezheplerinden biridir. Dünyada yaklaşık 1 milyar 200 milyon civarında Hristiyan olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan 600 milyon kadarı Katolik, 400 milyon kadarı Protestan ve 200 milyon kadarının da Ortodoks olduğu tahmin edilmektedir.

Katolik Kilise Düğüne

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Katolik, Ortadoks ve Protestan Arasındaki Temel Farklar

Katolik Mezhebinin Özellikleri:
Katolik Kilisesi’ne bağlıdırlar
Papa’nın İsa’nın vekili olduğu inanışı hakimdir
Papa’nın aldığı kararlar dini kanun kabul edilir
Bu kiliseler üzerinde halkın idare yetkisi yoktur
Suçluların cezalandırılması gerektiğine inanılır
Diğer dinlere ve mezheplere mensup kişilerle evlenebilirler
Ayin sonrası papazın halka verdiği ekmek parçasında şarap yoktur
Şarap ve ekmeği diğer dini görevliler tüketir

Protestan Mezhebinin Özellikleri:
Katolik Kilisesi’ni protesto etmek amacıyla kurulmuştur
Protestan Kilise’sine bağlıdırlar
Bu kiliseler üzerinde halkın idare yetkisi vardır
Protestanlarda Papa inancı yoktur ve Papayı reddederler
Bu mezhebe bağlı olan kişiler başka dine bağlı olanlarla evlenebilirler
Her durumda bağışlamayı, af etmeyi benimsemişlerdir
Ayin sonrası papazın halka verdiği ekmekte şarap vardır

Ortodoks Mezhebinin Özellikleri:
Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdırlar
Ortodokslukta, Papa inancı yoktur ve Papayı reddederler
Bu kiliseler üzerinde halkın idare yetkisi vardır
Kiliselerdeki küçük çocuklar ayine gelenler tarafından hoş karşılanır.
Her durumda bağışlamayı, af etmeyi benimsemişlerdir

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.