Katolik Nedir? Nasıl Bir Mezheptir?

Katolik Nedir? (Kısaca)

Hz. İsa’nın, havarisi Aziz Petrus’a aktarmış olduğu yetkilerin taşıyıcı sayılan papayı, dinsel başkan olarak kabul eden Hristiyan mezhebidir. Hristiyanların yarısından çoğu bu mezhebe, Katolik Kilisesi’ne bağladır. Bu mezhebe bağlı olan kişilere Katolik denir.

Katolik Mezhebinin Özellikleri:
Katolik Kilisesi’ne bağlıdırlar
Papa’nın İsa’nın vekili olduğu inanışı hakimdir
Papa’nın aldığı kararlar dini kanun kabul edilir
Ayin sonrası papazın halka verdiği ekmek parçasında şarap yoktur
Şarap ve ekmeği diğer dini görevliler tüketir

Katolik Şarap ve Ekmek Ayini

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Katolik Nedir? (Ayrıntılı)

Ortodoks ve değişik Protestan mezhepleriyle birlikte günümüzde Hristiyanlığın başlıca kiliselerinden birini oluşturan Katolik Kilisesi’ne bir milyara yakın Katolik bağlıdır. Yaklaşık bin yıl boyunca Hristiyanlık mezheplere ayrılmamıştı. Hristiyan Kilisesi’ndeki mezhep ayrılıkları ilk olarak XI.yy’ın ortalarına doğru başladı.

325 yılında, İznik-İstanbul Konsili Credo’suyla, Kilise, kutsal ve Katolik olarak kabul edildi. Bu inanış günümüzde Roma Katolik Kilisesi’yle birlikte birçok kilise tarafından benimsenmiştir. Roma Katolik Kilisesi, iki büyük kopukluğun sonunda belirginleşti. Önce Roma ile birlikte kudas ayininde şarapla ekmek yemeyi kabul eden Kilise ile bunu reddeden Kilise (Ortodoks Kilisesi) ayrıldı. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması, Doğu ve Batı’nın birbirinden kopması dinsel görüşlerinde ayrılmasına neden oldu. Bir başka ayrılık da, Reform’un öne sürdüğü İncil’e dönüşten çıktı. Çünkü Kilise’nin örgütlenmesindeki karşıt görüşler dogmalarla ilgili birçok tartışmayı da birlikte getirmişti.

Günümüzde Katolik Kilisesi belli bir düzene göre örgütlenmiştir. Ruhani topluluk ve çevreleri, piskoposluk çerçevesi içinde, emrindeki din adamlarının doğrudan sorumluluğunu taşıyan bir piskoposun yönetimindedirler. Temel yapı, ruhani bir çevredir ve burada dinsel yaşamı denetleyen papazdır.

Katolik Kilisesi birbirini bütünleyen iki otorite tanır. Bunlar Papa ve bütün piskoposları bir araya getiren piskoposlar meclisidir. Kardinaller birliği tarafından seçilen papa, piskoposlarını seçer ve onaylar. Piskoposlar da kendilerine bağlı papazlar sınıfını seçerler. Yalnız bu yapıyı, maddi sorunlarla ilgili yönetim ve hükumet örgütüyle karıştırmamak gerekir. Katolik Kilisesi, Hıristiyanların ortak inancından çıkan ve sürekli olarak papa ile konsiller tarafından temsil edilen bir imam birliği olarak da tanımlanabilir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.