Karşılıksız Çek Kanunu

Aslında karşılıksız çek kanunu diye bir kanun yok, fakat 5941 numaralı çek kanunu içerisinde karşılıksız çekle ile ilgili kanun maddeleri bulunmaktadır.

5941 numaraları çek kanununda karşılıksız çek ile ilgili bilmeniz gereken maddeler:

Madde 3
Fıkra 2:
“Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır.

Fırka 3:
Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,

1) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirası (1.120 TL) veya üzerinde ise binyüzyirmi Türk Lirası,

2) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirası (1.120 TL) altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,

1) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirası (1.120 TL) Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı binyüzyirmi Türk Lirası (1.120 TL) Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirası (1.120 TL) Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak binyüzyirmi Türk Lirası (1.120 TL) Türk Lirasını, ödemekle yükümlüdür.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Dikkat: Çekin karşılıksız çıkması halinde, banka üst sınır olan 1.120 TL’yi ödemekle yükümlüdür. Geri kalan tutar için karşılıksızdır işlemi yapılır. Çekin alacaklısı Cumhuriyet savcılığına dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunur ve Cumhuriyet savcılığı kamu davası açar. Ayrıca mahkemeye müracaat edilerek de dava açılabilir. Mahkeme çeki düzenleyene, her çek için 1500 günden az olmamak kaydıyla adli para cezası verir, fakat verilen para cezası çek tutarının altında olamaz. Adli para cezasını ödeyemeyen kişi hapis cezasına çarptırılabilir. Bunların yanı sıra icra daireleri aracılığıyla haciz yoluna gidilebilir.

Resmi Gazete’de yayımlanan çek kanuna buradan ulaşabilirsiniz.

Karşılıksız Çek Kanunu

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.