Karenin iç açılarının toplamı kaçtır?

Karenin İç Açılarının Toplamı

Karenin iç açılarının toplamı kaç eder?

Karenin dört tane köşesi vardır ve bu köşelerin her biri doksan derecelik iç açılara sahiptir. Buna göre hesaplama yapacak olursak 90° + 90° + 90° + 90° = 360° veya 90° x 4 = 360° olacaktır.

Karenin iç açılarının toplamı 360°’dir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

Genel