İnterfaz Sırasında Hücrede Meydana Gelen Değişiklikler

İnterfaz sırasında hücrede meydana gelen değişiklikler nelerdir?
Ribozom, kloroplast, mitokondri ve golgi aygıtı organellerin sayısı artar. Sentrioller eşleşir. RNA ve protein sentezinin hızlanır, enzimler oluşturulur. ATP üretimi hızlanır. Hücredeki sitoplazma miktarı artar, hücre büyür ve bölünmeye hazırlanır.
İnterfaz sırasında hücrede meydana

Hücre döngüsü nedir? Her hücrenin hücre döngüsü aşamaları aynı mıdır? Neden?
Bir hücrenin bölünme başlangıcından, sonraki hücre bölünmesi başlangıcına kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Her hücrenin hücre döngüsü aşamaları aynı değildir. Çünkü embriyonik hücre döngüsünün interfaz evresinde, hücreler büyümeden DNA replikasyonunu gerçekleştirir.

Bitki hücresindeki mitoz ile hayvan hücresindeki mitoz bölünme arasındaki farklar nelerdir?

Bitki hücresinde ara lamel oluşur. Hayvan hücresinde ara lamel oluşmaz.
Bitki hücresinde boğumlanarak bölünme olmaz. Hayvan hücresinde boğumlanarak bölünme olur.
Diğer mitoz bölünme süreçleri aynıdır.

Hücre döngüsünün kontrolü nasıl sağlanır?

Hücre döngüsü kontrolü genler tarafından sağlanır. Proteinlerden oluşan siklin maddesi ve siklin bağlı kinazlar hücre döngüsü kontrolünde görev alırlar.

Normal koşullarda gerçekleşen eşeysiz üremede neden kalıtsal çeşitlilik sağlanamaz?
Eşeysiz üreme sonucu oluşan canlılarda kalıtsal çeşitlilik görülmez. Çünkü, eşeysiz üreme sonucunda oluşan döller tek canlıdan, yani kendinden gelmiştir. Bu nedenle oluşan canlı kalıtsal bakımdan aynısı olacaktır.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Bitkilerdeki hücre duvarı boğumlanmaya izin vermez. Ancak bakterilerde de hücre duvarı olmasına rağmen bakteriler boğumlanarak bölünebilir. Bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz?
Bitki hücrelerinin bölünme şekli, bakterilerden farklıdır. Bitki hücreleri ara lamel oluşumuyla bölünür. Hayvan ve bakteri hücrelerinde ara lamel oluşmadığından boğumlanarak bölünür.

Tomurcuklanarak üreme hangi canlılarda görülür?
Tomurcuklanarak üreme, maya mantarı gibi bazı tek hücreli canlılarda; mercan, hidra ve denizanası (medüz) gibi omurgasız canlılarda görülür.

Eğrelti otlarında görülen üreme çeşidinin adı nedir? Bu üremeyle kalıtsal çeşitlilik sağlanabilir mi?
Eğrelti otları sporla üreme yaparlar. Erkek ve dişi üreme organından döl aldığı için genetik çeşitlilik sağlanır.

Bitkilerde gözlenen vejetatif üremeye örnekler nelerdir?
Menekşe, begonya çiçekler yaprakların köklendirilmesiyle ürerler.
Soğan, sarımsak, patates, yer elması gibi bitkilerin gövdelerinde yumrular yavru bitkileri oluştururlar.
Elma, ayva, armut gibi ağaçlardan alınan ve çelik adı verilen parçaların aşılanmasıyla yavru bitkiler oluşturulur.

Doku kültürü yöntemi nedir?
Bitkinin herhangi bir kısmından alınan çok küçük parçaların, uygun bir ortamda gerekli besinler verilerek hücre kümesi oluşturması ve yeni biktikiciklerin oluşturulması sağlanmasına, doku kültürü yöntemi denir.

Karyotip: Bir hücre, birey veya türün genellikle mitoz metafazındaki kromozomlarının sayı ve şekil özellikleri bakımından düzenlenişi.

Metastaz: Mikroorganizmaların veya kanser hücrelerinin, dolaşım sistemi veya dokularla diğer organlara yayılmasına metastaz denir.

Kanser: Hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan tümörlere verilen genel ad.

Kinetokor : Kromatitlerin sentromer bölgesinde bulunan iğ ipliklerinin bağlandığı bir tür proteindir.

İğ iplikleri: Kromatitlerin kinotokorlarına bağlanıp kutuplara çeken mikrotübüllerdir.

Siklinler: Hücre döngüsünü düzenleyen bir grup proteindir.

Metagenez: Eşeysiz döl ile eşeyli dölün birbirinin arkasından gelmesi biçiminde olan bir tip döl değişimidir

Daldırma yöntemi: Toprak altında kalan dallardan yeni köklerin meydana gelmesiyle oluşan vejetatif üreme çeşididir.

Kallus: Bitki hücrelerinin, dış bir ortamda düzensi hücre kümesi oluşturmasına denir.

Stolon: Çilek bitkisindeki sürünücü gövdelere stolon denir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.