İnsanı Diğer Varlıklardan Ayıran En Önemli Özellik Nedir?

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik nedir?
İnsanları diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli özellik akıl ve iradedir.

Allah’ın eşi ve benzerinin olmaması ne demektir?
Allah tektir. O doğmamış, doğurmamış ve yaratılmamıştır. Evrenin ve tüm canlıların yaratıcı O’dur. Ayrıca Kuran-ı Kerim’de bu açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.

Cami Resimleri

Allah’ın her şeye gücünün yetmesi ne anlama gelir?
Evrendeki her şeyin yaratıcısının Allah olması, onun gücünün her şeye yettiğini gösterir. Kur’an-ı Kerim’de geçen “…Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” ayetinden de anlaşılmaktadır. Ayrıca Allah’ın sıfatlarında geçen “her şeye gücü yeter, her şeyi yaratır, her şeyi yaşatır, her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi işitir, eşi ve benzeri yoktur” da bu sorunun yanıtlamaya yeterlidir.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Allah’ın her şeyi yaratması ne demektir?
Çevremizde gördüğümüz tüm canlı ve cansız varlıklar Allah’ın yaratmasıyla oluşmuştur. Evren, uzay, Güneş, Dünya ve Ay gibi tüm devasa cansız varlıklar da Allah tarafından yaratılmıştır. Dünya’da yaşamın başlayabilmesi için Güneş’i ve Ay’ı yaratmıştır. Güneş Dünya’yı ısıtır, Ay ise Dünya’ya çarpabilecek gök taşlarını kendine çekerek yok eder. Canlı olan ağaç, ot, çiçek, hayvan ve insanları da Allah yaratmıştır.

Allah’ın her şeyi gördüğünü, işittiğini bilmek insanın davranışlarını nasıl etkiler?
Allah, insanlara çok değerli şeyler olan akıl, irade ve vicdan duygusu vermiştir. Allah’ın her şeyi gördüğünü ve işittiğini bilen insanların davranışlarında bazı değişiklikler olur. Örneğin; yalan söyleyen bir kişi karşısındakini kandırabileceğini bilir ama Allah’ı kandıramayacağını da bilerek yalan söylemekten vazgeçebilir. Gizlice başkasının parasını veya eşyasını çalmayı düşünen bir kişi, Allah’ın bunu göreceğini bilerek hırsızlıktan vazgeçmesini sağlayabilir.

İhlas suresinin anlamı nedir?
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
De ki: O, Allah birdir.
Allah sameddir (Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir).
O doğurmamış ve doğmamıştır.
Onun hiçbir dengi yoktur.

Evrende mükemmel bir düzenin olması, Allah’ın hangi sıfatı ile doğrudan ilgili değildir?
Allah’ın bizimle beraber olmasıyla doğrudan ilgili değildir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.