İmanın Şartları ve İslamın Şartları Nelerdir?

Bir hadise göre imanın 6 şartı, İslamın da 5 şartı vardır.

İmanın Şartları Nelerdir?

Bir hadise göre imanın şartı 6 tanedir.

1. Allah’ın varlığına inanmak (Allah’a iman)
2. Meleklere inanmak (Meleklere iman)
3. Kitaplara inanmak (Kitaplara iman)
4. Peygamberlere inanmak (Peygamberlere iman)
5. Ahirete inanmak (Ahirete İman)
6. Kazâ ve kadere inanmak (Kazâ ve kadere iman)

İmanın ve İslamın Şartları

İslamın Şartları Nelerdir?
Bir hadise göre İslamın şartı 5 tanedir.

1. Kelime-i şehadet getirmek (Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu)
2. Namaz kılmak
3. Zekat vermek
4. Ramazan ayında oruç tutmak
5. Hacca gitmek

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

Genel