I. Mahmud Hayatı

Sultan Mahmud I

2 Ağustos 1696’da Edirne’de doğan yirmi dördüncü Osmanlı padişahı I Mahmud, amcası III. Ahmed’in 1730’da tahttan indirilmesiyle saltanat koltuğuna oturdu.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Saltanatının ilk yıllarında isyancıların birçok isteğini yerine getirmek zorunda kalan I. Mahmud, bazı vergileri kaldırdı, Sadabad’daki birçok köşkün yıkılmasına göz yumdu. Daha sonra, isyancıları ortadan kaldırmayı başardı ve devlet otoritesini yeniden kurdu. Döneminde, Hekimoğlu Ali Paşa Tebriz’i aldı. Serdar Ahmet Paşa, Kurican’da İranlıları yendi (17 Eylül 1731); ne var ki Ahmed Paşa antlaşmasıyla (10 Ocak 1732) Tebriz, Hemedan, Luristan ve Erdelen, Osmanlı sınırları dışında kaldı. Osmanlı orduları Ruslara, özellikle de Avusturyalılara karşı başarılı savaşlar yaptı. Kırım yakınlarında Rus donanması yakıldı ve Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa, Belgrad yakınlarında Ruslarla birlik olan Avusturya ordusuna kesin darbeyi indirince, Avusturya ve Rusya barış istemek zorunda kaldı (Belgrad barış antlaşması, 1739). Barış antlaşmasının imzalanmasında önemli hizmetleri görülen Fransa’ya, yeni ayrıcalıklar tanındı (1740).

Avusturya ve Rusya ile savaşı sona erdiren Osmanlıların bütün güçleriyle kendi üstüne yürümesinden korkan Nadir Şah, 1746’da, Kasrışirin antlaşmasını imzaladı. Sultan I. Mahmud, 13 Aralık 1754’te bir Cuma selamlığından sonra sarayına dönerken, atı üstünde öldü, babası II. Mustafa’nın türbesine gömüldü. I. Mahmud, yeniliklere önem veren, inanan bir padişahtı: Humbaracı Ahmet Paşa’nın topçu ocağındaki çalışmalarına olanak verdi; Mühendishanei Berri Humayun’u (Kara Mühendis Okulu) kurdurdu; birçok cami, köşk, mescid, çeşme yaptırdı ve Fatih camisi yanındaki kütüphaneyi kurdurdu.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.