Hz. Ebubekir Devri Kısaca Hayatı ve Özellikleri

Hz. Ebubekir’in Kısaca Hayatı:
Hz. Ebubekir Dönemi ve Özellikleri
573’de Mekke’de doğmuştur. Müslümanlıktan önceki ismi Abdullah bin Ebi Kuhafe bin Kaab et-Teymi el-Kureyşi’dir. Müslümanlığın doğuşundan sonra ismi Ebu Bekir Sıddık adını almıştır. Benu Teyn’lerin Kureyş kabilesinden olan Ebubekir’in babası Ebû Kuhafe, annesi Ümmü’l-Hayr Selma’dır. Hz. Ebubekir, İslamiyetten önce de Hz. Muhammed’in yakın dostuydu.  Ebubekir dört evliliğinden olan kızı Hz. Ayşe, Hz. Muhammed ile evlendi. Böylelikle Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in kayınpederi olmaktadır. Hz. Muhammed’e vahiy geldikten sonra İslamiyete inanarak Müslüman olan ilk erkektir. Peygamberimize hicret zamanı yakın arkadaşlık yapmıştır. Peygamberimizin ölümünden sonra başlayan sistemde ilk halife olarak görev yapmıştır. Peygamberimizin ölümünden sonra İslamiyeti korumak ve yaymak için büyük mücadele sarf etmiştir. Kuran-ı Kerim’i kitap haline getirterek güvenliğini sağlamıştır. Halife olduktan iki yıl sonra hastalanarak vefat etmiştir.

Hz. Ebubekir’in Özellikleri

1- İlk halife
2- İlk Müslümanlardan
3- Peygamberimizin hicret arkadaşı
4- Peygamberimizin kayınpederi (Hz. Ayşe’nin babası)
5- Hz. Ayşe’nin babası
6- Kuran-ı Kerim’i kitap haline getirten kişi
7- Eceliyle ölen tek halife

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesi (Musaf Haline Getirilmesi)

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla gelen Kur’an ayetleri, katipler tarafından ceylan derilerine, taşlara, tahta, kemik ve hurma yapraklarına yazılırdı. Ayrıca ezber yeteneği kuvvetli olan hafızlar tarafından da ezberlenerek kalıcılığı sağlanırdı. Kendilerini peygamber ilen eden yalancı peygamberlerle yapılan savaşlar sırasında ayetleri ezberleyen birçok hafızın şehit olması üzerine Hz. Ömer Kuran’ın kitap haline dönüştürülmesini istedi. Bunun üzerine Hz. Ebubekir bu görevi Zeyd b. Sabit başkanlığında bir heyete verdi. Heyet yaptığı çalışmalarla Hz. Muhammed’in ayetleri okuduğu sıraya göre düzenleyerek kitap oluşturdu. Oluşturulan ilk Kur’an-ı Kerim Hz. Ebubekir’e teslim edildi. Böylelikle Kur-an’ı Kerim ayetleri güven içinde korunabilmiştir.

Yermuk Savaşı:

Tarih: 634
Taraflar: Müslümanlar ve Bizans
Sebep: Bizans’ın Suriye’nin işgalini engellemek istemesi
Sonuç:
* Suriye kapıları İslam ordularına açıldı.
* Müslümanların Bizans’a karşı ilk büyük zaferidir.

Değerlendirme:
1- Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra dağılma tehlikesi geçiren İslamiyet devletini topladı.
2- Devlet otoritesini yeniden sağladı.
3- Kur’an’ı kitap haline getirtti.
4- İslamiyet’in ilk kez Arap yarımadası dışında Suriye, Filistin ve Irak’ta yayılmasını sağlamıştır.
5- Yalancı peygamberler sorunu çözüldü.
6- Zekat vermeyenlerle mücadele edildi.

*Hz. Ebubekir kendisinden sonra Hz. Ömer’in halife olmasını vasiyet etti.
*Hz. Ebubekir’in unvanı Sıddık’tır.

Hz. Ebubekir’in Hayatını Anlatan Çizgi Film:

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.