Avrupa Hun Devleti Avrupa’nın siyasal yapısına

Avrupa Hun Devleti, Avrupa’nın siyasal yapısına hangi etkileri yapmıştır?

Kısa cevap: Avrupa’ya doğru ilerleyen Hunlar, yerel Avrupa halkının göç etmesine, dolayısıyla Avrupa’nın siyasal haritasının değişmesine neden olmuştur. Ayrıntılı bilgi yazının devamındadır.

Uzun cevap: Büyük Hun Devleti’nin yıkılarak dağılmasından sonra Avrupa’nın siyasal yapısında değişiklikler olmuştur. Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasıyla birlikte dağılan Hunların bir kısmı, Balkaş Gölü ile Aral Gölü arasındaki topraklarda yaşamlarını sürdürmeye devam etti. Bir süre sonra Balamir komutasında Hazar Denizi’nin kuzeyinden batıya doğru ilerlemeye başladılar. Hunların bu ilerleyişine Avrupa’daki kavimler engel olmaya çalışsalarda başarılı olamazlar ve Avrupa Hun Devleti’nin (Batı Hun Devleti) kuruluşuna mani olamazlar. Hunların yoğun baskısına dayanamayan Avrupa’daki çeşitli kavimler birbirlerine baskı yaparak yer değiştirdiler Bu yer değiştirmeler toplumları etkileyerek Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesine neden olmuştur. Bu olay, tarihte Kavimler Göçü olarak adlandırılmaktadır.

Kavimler Göçü sonucunda;

  • Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmasına neden oldu.
  • Bir süre sonra Batı Roma’nın yıkılmasına neden oldu (476).
  • Kavimler Göçü nedeniyle İlk Çağ sona erdi (375).
  • Göçlerin sonucunda Tuna Nehri boylarına kadar ilerleyen Hunlar, Avrupa Hun Devleti’nin kurdu.
  • Avrupa’nın siyasi haritası değişti.

avrupa-hun-devleti-siyasal-harita

23 comments to Avrupa Hun Devleti Avrupa’nın siyasal yapısına

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

Genel