Hudeybiye Antlaşması Önemi ve Maddeleri

628 yılının Mart ayında Medineli Müslümanlar ile Mekkeli Müşrikler arasında imzalanan barış antlaşmasına, Hudeybiye Anlaşması veya Hudeybiye Barışı denir.

Hudeybiye Antlaşması İmzalanan Yer

Hicretin 6. senesi yani 628 yılında, Müslümanlar terk etmek zorunda kaldıkları Mekke’deki yakınlarına ve topraklarına hasret kalmıştı. Bu hasrete daha fazla dayanamayan Hz. Muhammed ve diğer Müslümanlar Mekke’ye dönme kararı aldılar. Hz. Muhammed ve ona eşlik eden bin beş yüz kişi Mekke’ye doğru ilerlemeye başladı. Mekke yakınlarına geldiklerinde, Müslüman olmayan Mekkelilerin engeliyle karşılaştılar. Mekkeliler savaş için geldiklerini düşünerek endişeye kapıldılar ve anlaşma teklifinde bulundular. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Hz. Osman’ı ve bir kaç Müslümanı Mekkelilerle anlaşma yapmaya gönderdi. Ancak Mekkeliler hepsini tutukladı. Bunun üzerine Müslümanlar savaş kararı aldılar. Aslında iki tarafta savaşmak istemiyordu, bu nedenle bir süre sonra tutuklular serbest bırakıldı. İki taraf arasında gidip gelen elçiler anlaşmaya vardılar ve Hudeybiye Barışı’nın imzalanmasını sağladılar. Antlaşmanın bu ismi, Hudeybiye köyüne yakın bir noktada gerçekleşmiş olmasından gelmektedir.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Hudeybiye Barışı’nın maddeleri:

  • Müslümanlar ve Mekkeliler arasında on yıl boyunca savaş yapılmayacaktı.
  • Mekkeliler o yıl ki Kâbe ziyaretini yapmadan geri dönecek, sonraki yıldan itibaren hac mevsiminde Mekke’ye gelecekler ve üç gün kalıp ibadetlerini gerçekleştireceklerdi. Bu süre boyunca da Mekkeliler şehri boşaltacaktı.
  • Reşit olmayan Mekkeli Müslümanlardan, Medine’ye sığınanlar geri verilecek, Medine’den Mekke’ye sığınanların ise geri verilmeyecekti.
  • Mekkeliler ve Müslümanlar istedikleri kabileler ile anlaşma yapacaklar, ama silahlı yardımda bulunamayacaklardı.

Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi:

  • Bu antlaşmayla birlikte Mekkeliler, Müslümanların siyasi varlığını resmen kabul etmiş oldular.
  • Barış ortamının sağlanması İslamiyetin yayılmasını kolaylaştırdı.
  • Mekke’de önemli sayılan kişiler Müslüman olmuştur.
  • Mekke çevresindeki kabileler, Mekke baskısından kurtulunca İslamiyete geçiş yaptılar.

Hudeybiye Antlaşması Harita

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.