Hidrokarbonlar Nedir? Kısaca Hidrokarbon Örnekleri

İçeriğinde C (karbon) ve H (hidrojen) elementlerini içeren organik bileşiklere hidrokarbonlar denir.

Hidrokarbonlar Nedir Kısaca Örnekleri

Hidrokarbon Örnekleri:

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Doğal gaz bir hidrokarbondur. Bileşenlerinde C ve H elementlerinden oluşmuş pek çok hidrokarbon türü vardır.

Metan gazı bir hidrokarbondur. Formülü CH4 ile gösterilir

Etan gazı bir hidrokarbondur. Formülü C2H6 ile gösterilir.

Propan gazı bir hidrokarbondur. Formülü C3H8 ile gösterilir.

Bütan gazı bir hidrokarbondur. Formülü C4H10 ile gösterilir.

Etilen (eten) gazı bir hidrokarbondur. Formülü C2H4 ile gösterilir.

Pentan gazı. Formülü C5H12

Heksan gazı. Formülü C6H14

Heptan gazı. Formülü C7H16

Oktan gazı. Formülü C8H18

Dekan gazı. Formülü C10H22

Dodekan gazı. Formülü C12H26

Nonan gazı. Formülü C9H20

Etin gazı. Formülü C2H2

Propin gazı. Formülü C3H4

Bütin gazı. Formülü C4H6

Pentin gazı. Formülü C5H8

Heksin gazı. Formülü C6H10

Heptin gazı. Formülü C7H12

Oktin gazı. Formülü C8H14

Nonin gazı. Formülü C9H16

Dekin gazı. Formülü C10H18

Undekin gazı. Formülü C11H20

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.