Hasta ve Yakınlarının Uyması Gereken Kurallar

Hastanelerde öncelikle bu temel kurallara uyulmalıdır:
Hastane kurallarına ve tavsiyelerine uyulmalıdır.
Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ve kurallarına uyulmalıdır.
Doktorların tavsiyelerine uyulmalıdır.
Toplumsal kurallara uyulmalıdır.

Hasta ve yakınlarının sağlık kuruluşlarında uyması gereken kurallar:

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası
 1. Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 2. Hasta, teşhis tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada iş birliği yapmalıdır.
 3. Hasta, verilen randevu tarihi ve saatine uymalı, varsa değişiklikleri ilgili yerlere bildirmelidir.
 4. Hasta hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 5. Hasta, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamalıdır.
 6. Hasta daha önce geçirdiği hastalıkları eğer varsa hâlâ kullandığı ilaçları, sağlığı ile ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.
 7. Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli, anlamadığı şeyleri sormalıdır.
 8. Hasta, önerilen tedaviyi uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür. Uygulamadığı takdirde haber vermelidir.
 9. Hasta, uygulanacak tedaviyi kabul etmemesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sorunlardan kendisi sorumludur.
 10. Hasta ve yakınları, hastanın tıbbi durumu hakkında bilgilendirip, açıklamaları doğru anlayıp anlamadıklarını, hastanın bakımını sorumlu kişilerle birlikte tekrar değerlendirdikten sonra, alınacak kararlara aktif olarak katılmalı, yapılan tedaviye onay verip vermediğini bildirmelidir.
 11. Hasta ve yakınları, hastanın sağlık kuruluşundaki giderlerini karşılamalı, ücretsiz tedavi söz konusuysa ilgili kuruluşlardan gerekli belgeleri getirmelidir.
  Hasta ve yakınları, diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını göz önünde bulundurmalıdır.
 12. Hasta ve yakınları, hastanenin ziyaret politikasına uymalıdır.
 13. Hasta ve yakınları, hastanenin gizlilik politikasına uygun davranmalıdır.
 14. Hasta, ziyaretçi sayısının ve buna bağlı gürültünün fazla olduğu durumlarda hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymak zorundadır.
 15. Hasta, yetkili doktordan uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulanmasını talep etmemelidir.
 16. Hasta yakınları, ziyaret zamanına bağlı kalmalı, gecikmeye neden olmamalı ve bu konuda  kuruma yardımcı olmalıdır.

Hasta ve Yakınlarının Uyması

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.