Hammurabi Kimdir? Hakkında Kısa Bilgi

Hammurabi:

Babil ülkesinde birinci sülalenin altıncı kralı (M.Ö. 1730’a doğru – M.Ö. 1685).

Otuz yıl kadar süren savaşlardan sonra Sümer, Akad ve Asur’u birleştirmiş olan Hammurabi’yi Babil İmparatorluğu’nun gerçek kurucusu olarak kabul etmek gerekir. Batı Asya uygarlığında bir doruk noktasını temsil eden dönemden günümüze çok az şey kalmıştır. Bunlardan en ünlüsü Hammurabi Kanunları’dır Kanunların metni toplam 2,25 metre yükseklikte, tepesi yuvarlak olan siyah bazalt bir dikme taş üstüne kazınmıştır. Üst bölümünde yer alan bir alçak kabartmada, bir elini yukarı kaldırmış, başında yuvarlak bir takkesi olan ve bedeni uzun bir kumaş parçasıyla örtülü bulunan kral, tahtında oturan Güneş ve Adalet Tanrısı Şamaş’ın önünde ayakta durmaktadır. Dikme taşın bütün alt bölümündeyse kralın ilan ettiği bütün yasaların metni yer alır. Sümer-Akad ülkesinde, Hammurabi’ninkilerden önce de yasa metinleri vardı, ama Hammurabi Yasaları birkaç nokta dışında, çağdaş yasaların başlıca kategorilerine şaşırtıcı derecede uyabilecek bir düzendedir.

Hammurabi Heykel

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Hammurabi’nin hükümdarlık dönemindeki başlıca özellikleri, yasalarda yapılan reformlardır; buna göre, değişik kentlere özgü dağınık halde bulunan yasaların yerine bütün krallıkta geçerli olacak tek bir yasa konmuştur. Hammurabi döneminde görülen bir başka özellik de, edebiyat ve sanat alanında bir yeniden doğuştur. Bu tarihten sonra, Sümer dilinin yerini daha kıvrak ve daha açık seçik bir dil aldı. Yine aynı dönemde dinsel alanda da köklü değişiklikler oldu. Sümerlerin başlangıçta son derece yalın olan tanrılar topluluğu giderek ikinci dereceden tanrıların da katılmasıyla kalabıklaştı; bu tanrıların Sümer dilindeki adlarına bir de Sami dilinde ad eklendi. Birinci sülaleden olan din adamları, bu duruma bir çare buldular. Tanrıları sınıflandırarak üçlü topluluklar halinde bir araya getirdiler, ardından tektanrıcılığa varmaksızın en büyük tanrı olan Marduk kültüne dayanan yeni bir düzen kurdular.

Hammurabi döneminde gerçekleştirilmiş sanat yapıtları da oldukça az sayıdadır. Hükümdarı gösteren bir alçak kabartma, British Museum’da bulunmaktadır. Ayrıca Louvre müzesindeki iki küçük heykel (Dağkeçileri ve Diz Çökmüş Adam) Babil sanatının Hammurabi döneminde ulaştığı düzeyi gözler önüne seren eserlerdir.

Hammurabi

Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu heykelli sütun.

Hammurabi kanunlarında suçlulara farklı cezaların uygulanmasını nasıl açıklarsınız?

Hammurabi kanunları adaleti sağlamaya yönelik yazılmış kanunlardı. Adalet düşünüldüğünde farklı suçlara aynı cezanın uygulanmaması gerektiği ortaya çıkar. Bu nedenle Hammurabi kanunlarında suçlulara işledikleri suça göre cezalar uygulanırdı.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.