Halojenler Nedir?

Kimya Deneyi Seti
Halojen Nedir?

Kökü Yunancaya dayanan ve “tuz üretici” anlamına gelen halojen terimi, birbirleriyle sıkıca akraba olan bir dizi kimyasal elementi belirtmek için kullanılır. Mutfak tuzu ya da sodyum klorür, gerçekten de sodyum ve bir halojen olan klordan oluşan bir bileşiktir.

Halojen Çeşitleri

Beş halojen vardır. Birincisi, çok soluk sarı renkli bir gaz olan flüordur. İkincisi, solunum yolları için tehlikeli bir gaz olan klor, üçüncüsü koyu kırmızı renkli ve kötü kokulu bir sıvı olan brom, dördüncüsü katı kristaller biçiminde olan ve hafifçe ısıtıldığı zaman menekşe renginde koyu dumanlar çıkaran iyottur, beşinci halojen ise, yeryüzünde çok az miktarda bulunan ve özellikle bazı değişimler sırasında ortaya çıkan astat adlı elementtir.

Halojenlerin Özellikleri:

Kimyasal elementlerin periyodik tablosunda aynı sırada yer alan bu elementler arasındaki önemli benzerlikleri anlamak için, atom yapılarını tanımak gerekir. Katı, sıvı yada gaz biçiminde maddenin bütün elementleri gibi, bunlar da, gerçekten elektronları bir çekirdek çevresinde dönen atomlardan oluşur. Flüor atomunda 9 elektron, klorda 17, bromda 35, iyotta 53, astatta 85 elektron vardır. Elektronlar, art arda çekirdekten uzaklaşan yörünge halkaları üstünde sıralanmıştır. En dıştaki halka, atomun sınırını oluşturur. ve genel olarak bir kimyasal tepkime sırasında, bu atomun öteki cisimlerin atomlarıyla ilişki kurmasını sağlar.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Atomun bu dış halkası, bir elementin kimyasal nitelikleri de belirlemektedir. Sonuç olarak, iki ayrı atomun dış elektron halkaları aynıysa, kimyasal niteliklerinin de bir birine çok yakın olduğu söylenebilir. İşte, halojenlerde durum böyledir; gerçekten, bütün halojenlerin dış halkalarında yedişer elektron bulunmaktadır. Bu 7 elektron, söz konusu atomlara büyük bir kimyasal tepkinlik sağlar. Gerçekten, bu elementler, başka atomlardan bir elektron çalarak dış halkalarını (helyum, neon, vb.) doygun duruma getirme eğilimi gösterirler. Bu nedenle halojenlere, “elektronegatif elementler” denir.

Halojenler hem sıcakta hem soğukta, bütün metallere, hatta gümüş, altın ve platine bile hemen soldırırlar. Halojenler yalnızca metallerle değil, su, amonyak, vb. metal olmayan cisimlerle de birleşerek kimya sanayisi ve eczacılıkta kullanılan çok sayıda ürün oluştururlar. Halojenlerin ürettikleri bileşikler arasında hidroklorik asit (tuzruhu), kloroform, fotoğrafçılıkta kullanılan gümüş bromür ve çok yakıcı bir cisim olan hidroflüorik asit sayılabilir.

Bu yazı bilgimanya.com‘a aittir. Link bağlantılı kaynak göstermek suretiyle faydalanabilirsiniz. Hatalı veya eksik bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız editor@bilgimanya.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

1 comment to Halojenler Nedir?

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.