Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? İç Göç Dış Göç

GÖÇ NEDİR?

İnsanların ekonomik, toplumsal olaylar veya siyasi sebeplerle bir yerden başka bir yere gidip, geçici veya kalıcı olarak yerleşmesine göç denir. Günümüzde göçlerin çoğunluğu ekonomik sebeplerle yapılmaktadır. Bunun yanında savaş ve doğal afet gibi toplumu etkileyen olaylar nedeniyle yapılan göçler de azımsanmayacak düzeydedir. Göçler iç ve dış göç olarak ikiye ayrılmaktadır.

A ) İÇ GÖÇLER

Aynı ülke içerisinde gerçekleştirilen göçler iç göç olarak adlandırılmaktadır. Genellikle ekonomik sebepler nedeniyle işin az olduğu yoksul yerleşim yerlerinden, işin çok olduğu zengin yerleşim yerlerine doğru yapılır.

göclerin-nedenleri-ve-sonuclari-ic-goc-

1 ) Kalıcı Göçler:
İnsanların çeşitli sebepler nedeniyle bir yerden başka bir yere temelli olarak taşınmalarına kalıcı göç veya sürekli göç denir. Bu göçler genellikle ekonomik sebepler nedeniyle kırsal kesimden kentlere doğru yapılır. Bu tipteki göçlere neden olan başka etkenlerde vardır, bunlar; kırsal kesimlerdeki nüfus artışı, tarım arazilerinin azalması, fabrikaların şehirlerde kurulması, doğal afetler sık olması gibi sebepler gösterilebilir.

2 ) Geçici Göçler:
İnsanların işleri sebebiyle, başka bir yere taşınarak yerleşmesi ve görev süresi boyunca orada kalmasını gerektiren göçlerdir. Örneğin; bir öğretmenin, doktorun, askerin, polisin görev için başka illere tayin edilmesi nedeniyle gerçekleşen göçler, geçici göçlere örnektir.

3 ) Mevsimlik Göçler:
İşsizliğin olduğu kırsal kesimlerden, mevsime göre iş imkanı oluşan yerlere doğru yapılan kısa süreli göçlere mevsimlik göç adı verilir. Örneğin; Ordu ve Giresun iline fındık toplamak için gelenler, Adana ilene pamuk toplamak için gelenler; kış aylarında İstanbul’a inşaatlarda çalışmak için gelenler mevsimlik işçi olarak adlandırır.

İç Göçün Nedenleri – Sebepleri Nelerdir?

Bu göçlerin çok fazla sebebi olmakla beraber en çok karşılaşılan göç nedenleri aşağıdaki gibidir.

 • Kırsal kesimlerdeki toprak sahiplerinin çoğalan nüfusuna yeterli toprak bırakamaması
 • Tarım arazilerinde insan iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması, makine kullanımının artması
 • Tarım arazilerinin imara açılması
 • Tarım arazilerinin erozyon sonucu verimsizleşmesi
 • Tarımsal faaliyetlerde kullanılan mazot, zehir ve sulama masraflarının yüksek olması
 • Tarımsal ürünlerin satışında üretenin değil satanın kazanması ve ücretin uzun vadeli çeklerle ödenmesi
 • Fabrikaların nüfusun yoğun yaşadığı şehirlere kurulması
 • Kırsal kesimlerdeki eğitim ve sağlık hizmeti gibi şartların yeterli olmaması
 • Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerin meydana gelmesi

Ve bunları benzer bir çok sebep gösterilebilir.

İç Göçün Sonuçları Nelerdir?

 • Ülke nüfusunun dengesiz dağılması
 • Yatırımların dengesiz dağıtılması
 • Kentlerin aşırı kalabalıklaşması sonucu hayat şartlarının zorlaşması
 • Çarpık yapılaşmayı neden olması
 • Bölgesel işsizliği artırması
 • Kalabalıklaşma sebebiyle yol, su, elektrik gibi çeşitli hizmetlerin yetersiz kalması
 • Tarım arazilerinin kullanım dışı kalması
 • Buğday, yulaf, arpa gibi tahıl ürünlerinin üretiminin azalması sonucu ithalata ihtiyaç duyulması
 • Meyve ve sebze gibi tarım ürünlerinin üretiminin azalması sonucu ithalata ihtiyaç duyması
 • Hayvancılığın azalması sonucu et ve süt ürünleri ihtiyacının artması

Ve bunlar gibi bir çok sonuçlara neden olmaktadır.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

İç Göçleri Önlemek İçin Yapılması Gerekenler:
Tarım arazilerinin imara açılmasını engellemek; tarımsal ürünlerin üretimini kontrol altına almak, tarımsal faaliyetler ve hayvancılık için devlet teşviklerini artırmak, sanayi kollarının bir kısımını farklı şehirlere yaymak; eğitim, sağlık ve ulaşım alanında kırsal kesimlere yatırımlar yapmak, iç göçleri önlemeye yönelik yapılabilecekler arasındadır.

Türkiye’de İç Göç Alan ve Veren İller:

Türkiye’de iç göçler en çok Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden sanayileşmenin daha çok olduğu illere doğru yapılır. Göç eden nüfus genellikle genç ve erkek olduğu için göç alan şehirlerdeki erkek nüfusu artarken, göç veren şehirlerde tam tersi genç erkek nüfusu azalır, yaşlı ve kadın nüfusunda artış olur.

En çok göç alan iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Konya ve Adana gibi büyük şehirlerdir.

En çok göç veren ileler; Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Ağrı, Çankırı, Ardahan, Hakkari, Kırıkkale ve Sivas illeridir.

B ) DIŞ GÖÇLER

göclerin-nedenleri-ve-sonuclari-dis-goc-

Bir ülkeden başka bir ülkeye geçici veya kalıcı olarak yapılan göçlere dış göçler denir. Genellikle ülke ekonomisinin kötü ve işsizliğin fazla olduğu ülkelerden, ülke ekonomisinin iyi ve işsizlik oranının az olduğu ülkelere yapılır. Veya bunların tam tersi olarak istihdamın fazla, iş gücünün çok olduğu ülkelere yatırım yapan ülkelerden göç olmaktadır. Bunların dışında savaş, baskı ve zulüm gibi nedenlerle de dış göçler olmaktadır. Dış göçler ülkelerin nüfusunu artırmaya veya azalmasına etki etmektedir.

Örneğin; 1979-1987 yılları arasında Türkiye’den 380.000 kişi, ekonomik koşulları çok daha iyi olan Almanya’ya ve diğer Avrupa ülkelerine göç etmiştir.

Beyin Göçü:
Zekası, başarısı ve yaptıklarıyla dikkat çeken insanların, kendi ülkelerinde yeterli ilgiyi görmemesi ve çeşitli olanaksızlıklar yaşaması nedeniyle başka ülkelere göç etmek zorunda kalması beyin göçü olarak adlandırılır. Beyin göçünü en çok yaşayan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Çok sayıda bilim insanı, doktor ve mühendis ilgisizlik ve ekonomik sebepler nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır.

Beyin göçlerinin en büyük kayıplarından biri de bilim insanı Oktay Sinanoğlu’dur. Amerika’daki Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisliği’ni 3 yıl içinde birincilikle bitirdi. Hemen ardından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü üniversitesini sadece 8 ayda bitirdi. 26 yaşında asistan profesör unvanı aldı. 50 yıldır çözülemeyen matematik kuramını çözerek tüm dünyanın dikkatini çekti. 28 yaşında en genç profesör unvanına sahip oldu. Sayısız ödüle sahip oldu. Çok sayıda bilim insanı yetiştirdi.

Video Anlatım:

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.