İmanın Şartları ve İslamın Şartları Nelerdir?

Bir hadise göre imanın 6 şartı, İslamın da 5 şartı vardır.

İmanın Şartları Nelerdir?

Bir hadise göre imanın şartı 6 tanedir.

1. Allah’ın varlığına inanmak (Allah’a iman) 2. Meleklere inanmak (Meleklere iman) 3. Kitaplara inanmak (Kitaplara iman) 4. Peygamberlere inanmak (Peygamberlere iman) 5. Ahirete inanmak (Ahirete İman) 6. Kazâ ve kadere inanmak (Kazâ ve kadere …Devamı

Cumhurbaşkanın Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görev ve yetkileri vardır.

Cumhurbaşkanını Yasamayla İlgili Görevi ve Yetkileri:

Gerekli gördüğü taktirde yasama yılının ilk gününde TBMM’nin açılış konuşması yapmak. Gerekli gördüğünde TBMM’ni toplantıya çağırmak. Yasaları yayımlamak. TBMM’nin çıkartığı yasaları onaylamak, gerekli gördüğünde yasaların tekrardan görüşülmesi için meclise iade etmek (veto etmek). Gerekli görmesi durumunda, meclisin anayasayla …Devamı

Yönetim Şekilleri (Monarşi Oligarşi Teoroksi Cumhuriyet)

Monarşi nedir? Halkın kendi devlet başkanını seçme hakkı olmadığı yönetim biçimidir. Yönetme ve karar verme yetkisi bir tek kişidedir. Devleti yönetim hakkı genellikle miras yoluyla babadan oğla geçer. Bu yönetim biçiminin olduğu yerlerde hükümdarlara; kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kağan, hakan gibi çeşitli adlar verilir.

Monarşi ile yönetilen ülkeler: Andorra , Antigua ve …Devamı

Ekmeğin Tarladan Sofraya Geliş Öyküsü

Temel besin kaynağımız olan ekmeğin, tarladan soframıza kadar gelen uzun bir öyküsü var. Ekmeğin oluşabilmesi için tarlaya buğday ekilmesi, hasat edilmesi, un fabrikasında una dönüştürülmesi ve fırınlara gönderilerek ekmek haline dönüştürülmesi gerekir. Bu süreç aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Buğday üretim Aşamaları: Ekmek yapabilmek için ekmeğin ana maddesi buğdaya ihtiyaç vardır. Çiftçi tarlasına ekmek …Devamı

Türkiye’nin En Yüksek Dağları

Adı Yüksekliği (Rakımı) Bulunduğu İl Bulunduğu Bölge Ağrı Dağı 5137 Iğdır Doğu Anadolu Bölgesi Cilo Dağı 4170 Hakkari Doğu Anadolu Bölgesi Süphan Dağı 4051 Bitlis Doğu Anadolu Bölgesi Kaçkar Kavrun Dağı 3932 Artvin Karadeniz Bölgesi Erciyes Dağı 3916 Kayseri İç Anadolu Bölgesi Küçükağrı Dağı 3896 Ağrı Doğu Anadolu Bölgesi Kızılkaya Dağı 3767 Niğde İç …Devamı

Rüzgar Yönleri İsimleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kırmızı renkli oklar: Sıcak esen rüzgarları gösterir.

Mavi renkli oklar: Soğuk esen rüzgarları gösterir.

Hava durumlarında veya çevrenizden duyduğunuz karayel, poyraz, lodos ve keşişleme gibi rüzgar adlarının hangi yönlerden esen rüzgarlara dendiğini bilmiyor olabilirsiniz. Yukarıdaki resimde rüzgarların estiği yönler ve adları yer almaktadır. Bu resmi inceleyerek adları ve estiği yönleri öğrenebilirsiniz.

Karayel …Devamı