Geçmişte dünyanın şekli hakkındaki görüşler nelerdir?

Geçmişte dünyanın şekli hakkındaki görüşler nelerdir?

Geçmişte yaşayan insanlar etrafı denizlerle çevrili düz bir Dünya üzerindeki kara parçasında yaşadıklarına inanırlardı. O dönemlerde denize açılan teknelerin Dünya’nın sonundan aşağı düşeceğine de inanılırdı.

MÖ 580-500 yıllarında Yunanlı bilgin Pisagor, Dünya’nın küreye benzediğini öne süren ilk insan oldu.

MÖ 382-320 yıllarında Yunanlı bilgin Aristo, gökyüzünde yaptığı gözlemlere dayanarak Dünya’nın küreye benzediğini öne süren ikinci kişi oldu.

1519 yılında ünlü denizci Macellan, Dünya’nın yuvarlık olduğunu kanıtlamak denize açıldı. Hep aynı yöne doğru giderek başlangıç noktasına geldiğinde Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlamış oldu.

Dünya hangi katmanlardan oluşmaktadır?

Dünya 5 ayrı katmandan oluşur. Bunlar; hava küre (atmosfer), taş küre (yer kabuğu), Su küre, Ateş küre (manto) ve ağır küredir (çekirdek).

Erozyon nedir? Erozyonu önlemek için neler yapılabilir?

Toprağın verimli tabakasının su, rüzgar, dalga vb. etkiler yardımıyla aşınarak bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır. Erozyon sonucunda verimli topraklar rüzgar ve yağmur gibi etkenlerle akarsulara karışır, oradan da denize dökülerek toprak kayıplarına neden olur.

Erozyonu önlemek için yapılabilecekler;

Erozyon asla önlenemez bir doğa olayı demiştik, önlenemez ama zararı en aza indirilebilir. Bunu yapmanın temel yolu ise yeşil bitki örtüsü oluşturmak ve ağaç dikmektir.

 • Var olan ormanlık alanlar korunmalı ve yeni ağaçlandırmalar yapılmalıdır.
 • Ağaçlandırma yapılamayan arazilerde otsu bitkilerle yeşillendirilme çalışması yapılmalıdır.
 • İnsanların orman içlerinde yerleşim yeri kurma isteğine engel olunmalıdır.
 • Tarla açma veya arsa açma amacıyla ormanlık alanlar tahrip edilmemelidir.
 • Tarım arazilerinin fazla sulanmasından kaçınılmalıdır.
 • Otlak ve tarımsal arazilerde kuruyan ot örtüsü yakılmamalıdır.
 • Sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların yoğun olduğu bölgelerde ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalıdır.
 • Keçi gibi hayvanların ormanlık arazilere sokulmadan çitle çevrili meralarda otlatılmalıdır.
 • Eğimli araziler taraçalandırılmalıdır (bir nevi sürme işlemi).
 • Eğimli araziler dikey olarak değil paralel olarak sürülüp işlenmelidir.
 • Rüzgarın etkili olduğu arazilerdeki toprağı korumak için rüzgarın hızını kesecek paneller yapılmalıdır.
 • Nadas alanları azaltılmalı ve nöbetleşe ekim yaygınlaştırılmalıdır.
 • Akarsu yatakları temizlenerek suyun geniş alandan akması önlenmelidir.
 • Ve en önemlisi erozyonla mücadele ile ilgili olarak halk eğitilmelidir.
Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Toprak nasıl oluşur? Kısaca açıklayınız?

Yağmur, dolu, rüzgar ve sıcak-soğuk farkı gibi etkenler yer kabuğunu sürekli olarak aşındırmaktadır. Bu aşınmaya maruz kalan kayaçlar yavaş yavaş çatlar, parçalanır, ufalanır ve toprak haline dönüşür.

Maden, mineral ve kayaç arasındaki ilişki nedir?

Yer kabuğunda büyük yer tutan, birkaç değişik özelliğe sahip taş ve kaya parçalarına kayaç denir. Kayaçların renk ve sertlik gibi özelliklerini ise içerisinde bulundurduğu mineraller verir. Bun minerallerin kayaçlardan ayrılması sonucunda da demir, bakır, altın, gümüş gibi madenler elde edilir.

Hava, toprak ve suyun yaşam için önemi nedir?

Hava, toprak ve su canlıların yaşayabilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlardır. Hava olmadan bitkiler, hayvanlar ve insanlar yaşayamaz. Toprak olmadan bitkiler yaşayamaz, bitkiler olmadan ise diğer hayvanlar ve canlılar yaşayamaz. Su olmadan bitkiler, insanlar ve hayvanlar hayatta kalamaz.

1 comment to Geçmişte dünyanın şekli hakkındaki görüşler nelerdir?

 • nazlı çelik

  Çok beğendim güzel bir site ama faydaları olsa da iyi olurdu ama yinede iyi her şey yazıyor dersimden 5 aldım çok teşekkürler :D sağ olun siteniz çok güzelmiş kesin deneyin.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.