Atomun Tarihsel Gelişimi ve Özeti

Bunun için atomun tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi, resim ve afiş toplayınız. Arkadaşlarınızın yaptığı araştırma sonuçlarını inceleyiniz.

Atomun Tarihsel Gelişimi:

Çok eskilerden beri atomun varlığı biliniyordu ama 18. yy. sonlarına kadar bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilememişti.

Democritus (Demokritos) (MÖ 460-370):

Yunanlı filozof Demokritos, M.Ö. 400’lü yıllarda atomla ilgili …Devamı

Hız ve Sürat Arasındaki Fark Nedir?

Hız ve sürat arasındaki farkı anlamak için, önce hız ve süratin ne olduğunu bilmek gerekir.

Hız Nedir?

Bir cismin ya da bir dalganın (yön belirtmeden), birim zamanda aldığı yoldur.

Sürat Nedir?

Yönü belli olmayan bir cismin aldığı yolun zaman oranı, yani hızın büyüklüğüdür.

Hız ve Sürat Arasındaki Fark:

Hız, zamanda alınan yoldur, sürat ise zaman …Devamı

Gazların İletken Olduğunu Kim Bulmuştur?

Gazların iletken olduğu kim tarafından bulunmuştur.

Sır, Joseph John Thomson, gazların elektriksel iletkenliğini deneysel çalışmalarıyla kanıtladı. Yaptığı bu buluş ile 1906 yılında Nobel Ödülü’ almıştır. Gazların iletkenliği konusunda geçmiş yıllarda çok fazla deneyler yapılmış fakat hiç birinde başarılı olunamamıştı. Ünlü fizikçi John Thomson, yaptığı deneyleriyle gazların iletken olup olmadığını kanıtlayarak tarihe geçmiştir.

Gazların İletkenliğini …Devamı

Einsteinyum Nedir? Aynştaynyum Elementi ve Özellikleri

Uranyumun ısıtılması sırasında veya termonükleer tepkimeler sırasında ortaya çıkan kimyasal elemente Einsteinyum (Aynştaynyum) denir.

Adı Einsteinyum (ing. Einsteinium) Periyodik tablo element serisi Aktinit Kısaltması Es Atom numarası 99 Proton / Elektron sayısı 99 Nötron sayısı 153 Atom ağırlığı (252) -1 g.mol Erime noktası 860 ° C İlk iyonlaşma enerjisi 619,44 kJ mol -1 Renk …Devamı