Felsefi düşünce ile sosyolojiyi birbirinden ayıran temel fark nedir?

Felsefi düşünce ile sosyoloji arasındaki temel fark nedir?

Felsefe düşünce; toplumsal düzenin ve insan davranışlarının nasıl olması gerektiğini üzerine soyut düşünceler üretir.

Sosyoloji ise; toplumsal grupları, örgütlenmeleri, gruplar arası ilişkileri, toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve gelişim sürecini, bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri kullanarak bilimsel sonuçlara ulaşan bilimdir.

Kısacası; felsefe düşünceler üzerine yoğunlaşırken, sosyoloji toplumsal grupların ilişkilerine yoğunlaşır. İkisi içerisinde düşünce vardır, fakat felsefede düşünce daha ön plandadır.

felsefi-dusunce-ve-sosyoloji

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Felfesenin Sözlük Anlamları:

1. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.

2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü.

3. Bir konuda soyut düşünüş.

4. Doğanın ve toplumun varoluşunun, insanın düşünme ve bilme sürecinin yasalarını, başta aktöre, sanat, siyasa olmak üzere kılgılı etkinliklerin oluşumlarını araştıran bilim.

5. Gerçeğin tümünü, özdek ve yaşam ile ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler bakımından inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliği.

6. Bilgi, kavram, inanç ve kuramların çözümlenmesi ve eleştirilmesinde açıklık arayan düşünme yöntemi.

7. Bir kimsenin kişisel davranış ve düşüncelerine kılavuzluk yapmaya yarayan toplu ve tutarlı görüş.

Sosyolojinin Sözlük Anlamı:

Sosyoloji, toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri, toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve gelişim süreclerini,toplumsal olay ve olguları bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri kullanarak inceleyen ve bilimsel sonuçlara ulaşan bir sosyal bilimdir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.