Eski Yunan filozoflarından Aristo’nun madde ve element algısı nedir?

Aristo Madde Element Algısı

Eski Yunan filozoflarından Aristo’nun madde ve element algısı nedir? Kısaca açıklayınız.

Eski Yunan filozofu Aristo’ya göre; toprak, su, hava ve ateş olmak üzere dört element vardı ve bu elementlerin birbirinin zıttı olan dört özelliğin (sıcak-soğuk, ıslak-kuru) uygun koşullarda birleşmesi sonucu oluştuğu görüşündeydi. Buradan elde ettiği görüşle tüm maddelerin toprak, su, hava ve ateş elementlerinin birleşmesiyle oluştuğuna inanmaktaydı.

Aristo maddeyi, madde ve biçim olarak iki yönlü incelemiştir. Maddeyi pasif, biçimi ise aktif bir olgu olarak ifade ediyordu. Madde değişimi veya geçerliliği için biçimin etkisi gerekiyordu. Ayrıca maddenin sonsuza dek varlığını sürdürdüğünü, yalnızca görünme biçimlerinin değiştiğine inanıyordu.

Madde ve element algısıyla elde ettiği görüşleri;

* Evrenin maddelerden oluştuğu,
* Maddenin vardan yok edilemeyeceği gibi yoktan var edilemeyeceği,
* Maddenin ilk hâlinin korunmasının, maddenin dönüşüm yeteneğine bağlı olduğu fikirlerinden oluşmuştur.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Elementlerin sembollerle, bileşiklerin formüllerle gösterilmesi ne gibi kolaylıklar sağlar?
Çok uzun element adlarını uzun uzun yazmak yerine yalnızca 1-2 harflik sembollerle gösterilmesi zamandan kazandırır ve işin daha pratik şekilde bitmesini sağlar. Örneğin: Magnezyum yerine Mg, hidrojen yerine H, kalsiyum yerine Ca yazılması işi kolaylaştırır.

Aynı şekilde bileşiklerin de uzun uzun adlarla yazılması yerine, formülle gösterilmesi hem zamandan, hem de yerden kazandırır. Örneğin: Karbon di oksit yerine CO2, hidrojen klorür yerine HCI, kükürt mono oksit yerine SO yazılması işin daha pratik olarak bitirilmesini sağlar.

Bileşik oluşumunda neden atomların değerlik elektronları rol oynar?
Elementlerin son enerji katmanında bulunan elektronlarına değerlik elektronu denir. Bir bileşiğin oluşabilmesi için iki element gereklidir. Bu iki elementin son enerji katmanındaki elektronlar birbirine elektron alır veya verir. Bu elektron alışverişi gerçekleştiğinde bileşik oluşur.

Elementler ile bileşikler arasındaki fark nedir?

Elementler ve Bileşikler Arasındaki Farklar Nelerdir?
Elementler Bileşikler
En küçük yapı taşı atomdur En küçük yapı taşı moleküldür
Bileşeni yoktur Bileşiktir, bileşenlerine ayrılabilir
Sembollerle gösterilir Formüllerle gösterilir
Aynı cinsteki atomlardan oluşur Aynı veya farklı cinsteki atomlardan oluşur

Sonraki soruların cevaplarına bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.