Enzimlerin Kimyasal Sindirimdeki Görevi

Öncelikle kısaca enzim nedir onu açıklayalım. Canlı hücreler tarafından üretilen, besin maddelerinin kimyasal sindirimini sağlayan, sindirim sonrasından kendi yapısı bozulmadan kalabilen protein yapılı maddelere enzim denir.

Sindirim sisteminde görevli birçok organ farklı enzimler üreterek kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Bu enzimler kısaca şöyledir; yağları sindiren lipaz, proteinleri sindiren pepsin, karbonhidratları sindiren amilaz, süt ürünlerini sindiren laktaz, şekeri sindiren sükraz ve tahıl ürünlerini sindiren maltaz enzimidir.

Enzimlerim Kimyasal Sindirimdeki Görevi

Lipaz Enzimleri:
Pankreas organı tarafından ince bağırsağa salgılanan bir enzimdir. Lipaz enzimi, yağ zerreciklerine nüfuz ederek, yağları moleküllerine ayrılıncaya kadar parçalar. Parçalanan yağlar ince bağırsak tarafından emilebilen yağ asidine ve gliserine dönüşür.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Proteaz Enzimleri:
Proteaz enzimi veya diğer adıyla proteolitik enzimler, besinlerdeki proteinlerin parçalanmasını sağlar. Mide ve ince bağırsak tarafından salgılanır, ayrıca birçok besinde bu enzim doğal olarak bulunur. Et, sebze ve meyvelerin çoğunun bir süre sonra yumuşaması bu enzimden kaynaklanır.

Pepsin Enzimi:
Pepsin, mide öz suyu tarafından salgılanan bir enzimdir. Parçalanan proteinlerin kimyasal olarak sindirilmesini sağlar.

Amilaz Enzimleri:
Ağız içinde ki tükürük bezleri tarafından ve pankreas tarafından salgılanan bir enzimdir. Tükürük bezlerinden salgılanan amilaz enzimi, besinlerdeki karbonhidratların kimyasal olarak parçalamasını sağlar. Pankreastan salgılanan amilaz enzimi ise, ağız içinde parçalanma işlemini tamamlayamayan karbonhidratların kimyasal olarak parçalanmasını sağlar. Örnek olarak; ağzımıza bir lokma ekmek attığımızda bir süre sonra ekmeğin tatlandığını hissederiz. Buna, amilaz enziminin ekmeğin içindeki karbonhidratları kimyasal sindirimle şekere dönüştürmesi neden olur.

Sükraz Enzimi:
Sükraz, ince bağırsak tarafından salgılanan bir enzimdir. Doğrudan alınan şekerin veya karbonhidratlardan dönüşen şekerin parçalanarak kimyasal sindirimini sağlar.

Laktaz Enzimleri:
Laktaz enzimi, bağırsak öz suyunda bulunan bir enzimdir. Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz şekerinin kimyasal olarak parçalanıp sindirilmesini sağlar. Laktozun sindirimi oldukça zor olduğundan, süt içildiğinde mide ve bağırsak problemlerine neden olabilir. Bu nedenle süt yerine, bakteriler tarafından kimyasal sindirime uğramış yoğurt ve peynir tüketilmesi önerilir.

Maltaz Enzimi:
Maltaz, ince bağırsak tarafından salgılanan bir enzimdir. Diğer enzimlerin sindirilmesi sırasında ortaya çıkan ve tam olarak sindirilemeyen maltoz maddesinin sindirilmesini, maltaz adı verilen enzim sağlar.

www.bilgimanya.com

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.