Elham Duası ve Türkçe Anlamı (Fatiha)

Elham duası asıl olarak Fatiha Sûresi’dir. Besmele çekildikten sonra dua Elhamdü lillâhi rabbil’alemin denerek başlandığı için çoğu kişi tarafından Elham duası olarak adlandırılmıştır.

Elham Duası Türkçe Anlamı – Fâtiha Sûresi Türkçe Anlamı:
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilerdir.

Ayet 1:
Bismillahirrahmânirrahîm

Ayet 2 – 3 – 4:
2. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3. Errahmânir’rahim 4. Mâliki yevmiddin.
Anlamı:
Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

Ayet 5:
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în.
Anlamı:
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Ayet 6 – 7:
İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Anlamı:
Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Elham Duası Anlamı ve Okunuşu

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.