Ekosistem Nedir?

Aşağıda ekosistemle ilgili dört tanım verilmiştir. Dördü de ekosistemin tanımlamasında kullanılabilir. Dilediğinizi seçebilirsiniz.

Tanım 1:
Ekosistem canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan canlı ve cansız çevredir. Ekosistemin canlı çevresi; bitkiler, hayvanlar, insanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılardan oluşmaktadır. Cansız çevresi ise hava, su, toprak, mineraller, güneş ışını ve rüzgardan oluşmaktadır.

Tanım 2:
Belirli bir çevrede bulunan canlılar ve bunları saran cansız çevrenin karşılıklı olarak ilişkilerini meydana getiren, devamlılık sağlayan dengeye ekosistem denir.

Tanım 3:
Belirli bir doğal çevrede yaşayan tüm canlıların birbirleriyle ve çevreyle ilişkilerine ekosistem adı verilir.

Tanım 4:
Bir alandaki canlı ve cansız faktörlerin birbirleriyle ilişkilerine ekosistem denir.

Ekosistem Nedir?

Bu kapsamda canlı ve cansız çevrenin birbirleriyle ilişkilerine örnek olarak aşağıdakileri söyleyebiliriz.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Bitkilerin ekosisteminde güneş, su, toprak, besinler ve hava vardır. Bitkiler güneş ışınlarından aldıkları ısıyı soğurup kendi besinleri üretirler. Hayatlarını devam ettirebilmek için canlı varlıklara ihtiyaçları olduğu gibi cansız varlıklara ihtiyaç duyarlar. Su, hava ve toprak bitkinin hayatta kalmasını sağlayan temel varlıklardır. Çiçeklenme yoluyla üreyebilmesi içinde rüzgara veya başka hayvanlara ihtiyaç duyarlar. Rüzgar bitki polenlerinin uçuşmasını sağlayarak başka çiçeklerle döllenmesini sağlar. Aynı şeyi arılar, bazı böcekler ve kuşlarda yapar. Hayvanlar ve insanlarda bitkilerin meyvelerini tüketerek tohumlarının çevreye yayılarak üremesini sağlarlar. Ölen bitki ve hayvanlar çürüyerek toprağa organik gübre olarak karışır ve topraktan tekrar bitkilere besin olarak geçiş yapar.

Hayvanların ekosisteminde bitkiler, diğer hayvanlar, insanlar; hava, su, toprak ve güneş vardır. Hayvanlar bitkileri yiyerek beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Aynı şekilde diğer hayvanları avlayarak da beslenebilirler. Su ihtiyaçları karşılamak için akarsular ve göllere ihtiyaç duyarlar. Üreyebilmek için diğer cinslerine, hayatta kalabilmek için grup üyelerine ihtiyaç duyarlar. Barınabilmek için mağara, ağaç kovuğu, çamur, çukur vs. gibi yerlere ihtiyaç duyarlar.

İnsanların ekosisteminde de bitkiler, hayvanlar, diğer insanlar; hava su, toprak ve güneş vardır. İnsanlar beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için bitkilere, hayvanlara ve suya ihtiyaç duyarlar. Üremek ve sosyalleşmek için insan topluluklarına da ihtiyaçları vardır. İnsanlar besin ihtiyaçları için bitki ve hayvan yetiştirebilirler. Bu sayede bitkilerin sebze ve meyvelerinden, oksijeninden yararlanabilirler. Aynı şekilde yetiştirdikleri hayvanların etinden, sütünden ve yumurtasında da faydalanırlar.

Yukarıdaki örneklerin tamamının birbirleriyle ilişkileri vardır. Bu da ekosistemi oluşturur.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.