Ekosistem Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Tanımlama 1:
Canlıların, cansız varlıklarla birlikte yer aldığı çevreye ekosistem denir. Ekosistem içerisindeki canlı ve cansız varlıklar sürekli olarak birbirleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içindedirler.

Tanımlama 2:
Belirli bir doğal çevrede yaşayan tüm canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ve çevreyle ilişkilerine ekosistem adı verilir.

Tanımlama 3:
Canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan canlı ve cansız çevreye ekosistem denir. Ekosistemin canlı çevresi; bitkiler, hayvanlar, insanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılardan oluşmaktadır. Cansız çevresi ise hava, su, toprak, mineraller, güneş ışını ve rüzgardan oluşmaktadır.

Ekosistem Çeşitleri:

Doğada o çevrenin özelliklerine göre büyüklü küçüklü pek çok ekosistem vardır. Tabiat da farklı özelliklerdeki bu ekosistemlerin birleşmesiyle meydana gelir. Ekosistem çeşitleri kara ve su ekosistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki ana ekosistemin içinde çok sayıda çeşitli alt ekosistemler yer alır.

Karasal Ekosistem Çeşitleri

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Karasal ekosistemler:
Karasal ekosistemler içerisinde çok sayıda küçük alt ekosistemler barındırır. Bunlardan bazıları; dağ, orman, maki, çayır, ova, tundra, kıyı, kayalık, mağara, çöl ve buzul ekosistemi olarak adlandırılır. Tüm bu alt ekosistemler birbirleriyle etkileşim içindedir. Karasal alt ekosistemler, kendine has fiziksel ve kimyasal yapıları ile kendine özgü canlıları içlerinde barındırır.

Su Ekosistemi Çeşitleri

Su ekosistemleri:
Su ekosistemleri içerisinde çok sayıda küçük alt ekosistemler barındırır. Bunlar; göl, nehir, bataklık, okyanus ve deniz ekosistemleridir. Tüm bu alt ekosistemler birbirleriyle etkileşim içindedir. Sulak alt ekosistemler, kendine has fiziksel ve kimyasal yapıları ile kendine özgü canlılara içlerinde barındırır.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.