Dört Halife Dönemi (632- 661) Kısaca Özet

Dört Halife Dönemi (632-661)

Halife nedir?
Hz. Muhammed’in vekili sıfatını taşıyarak, Müslümanların imamlığını ve koruyuculuğunu yapan kimseye halife denir.

Halifelik sistemi, Hz. Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkan bir sistemdir. Peygamberimizin görevlerinin bir kısmını sürdürebilmek ve Müslümanlara baş imamlık yapabilecek kişi veya kişilere ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine Müslümanlar arasında aday olan kişiler, halk oylamasıyla seçilerek halife olmaya başladı. Bu seçim nedeniyle İslam camiasında “Cumhuriyet” dönemi olarak da bilinir. “Hulefa-i Raşidin = Büyük Halifeler” de denir. Halk oylamasıyla seçilerek göreve gelen dört halife olduğu için, bu döneme “Dört Halife Dönemi” denir.

Dört Halife Devri Dönemi

Dört Halifeden sonra, Emevilerle birlikte halifeler seçilmemiş, yönetim saltanata dönüşmüştür.

Hz. Ebubekir Dönemi (632-634)

Halk oylamasıyla seçime gelen ilk halifedir.
Döneminde;
1. Yalancı Peygamberler sorunu çözümlendi. Dini ve siyasi birliği sağladı.
2. Zekat vermek istemeyenler tekrar dine kazandırıldı.
3. Kur’an ayetlerini toplatıp, kitap haline getirdi. Zeyd bin Sabid başkanlığındaki kurul, ayetleri birleştirdi. İleride çıkabilecek ihtilaflar önlendi. Aslı korundu. ( Mushaf= Kitap)

Önemi: Arap yarımadasında dinsel ve siyasal birlik yeniden sağlandı. Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik korundu.

4. Fetihleri;
♦ İslamiyetin yayılmasını sağlamak için Bizans ve Sasani üzerine Müslüman orduları gönderilirdi. Böylece, Arabistan dışına ilk seferler Hz. Ebubekir ile başladı.

♦ Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu Hire’yi ele geçirdi.
Hire kentinin alınmasıyla ilk defa “Cizye” vergisi alındı.
♦ Bizans (Suriye) üzerine ordu gönderildi. (634 Yermük Savaşı)
Suriye kapıları Müslümanlara açıldı. Suriye’nin fethine zemin hazırlayan savaştır.

Hz. Ömer Dönemi (634-644)

♦ Dört Halife döneminde fetihlerin en çok yoğunlaştığı dönemdir. Bu dönemde Sasaniler ve Bizansla mücadele edildi.
♦ Suriye, Mısır , İran fethedildi.
Bizans ile mücadele (Suriye’nin Fethi) Hz. Ebubekir döneminde , Yermük savaşı’nda yenilen Bizans orduları Şam’a çekilmişti. Suriye, 70 gün süren Şam kuşatması sonucunda Ecnadeyn (636) fethedildi. Şam, Kudüs alındı.
* Kudüs’ün fethinden sonra ilk cami, “Mescid’ül Aksa” ismiyle yapıldı.
Bizans ile mücadele (Mısır’ın Fethi) Amr İbn- ül As Mısır’da 641’de Babilyon, 642 ‘de İskenderiye ve Libya’ya kadar olan Mısır fethedildi.
* Mısır’da Fustat (Kahire) şehri kuruldu.

• Mısır’ın Fethiyle;
a)Kuzey Afrika’da fetihler başladı. Köprü vazifesi gördü.
b)Baharat yolu, Müslümanların denetimine girdi.

Sasani ile mücadele (İran‘ın Fethi) : 634 Köprü Savaşı, Müslümanlar Fırat’ı geçince geri çekilme umudunu yok etmek için köprüyü yaktırdılar. İran ordusundaki 30 kadar fil yüzünden İslam ordusu büyük bir mağlubiyete uğradı.
♦ 635 Kadisiye Savaşı, Küfe yakınlarında, Sasaniler yenildi. Irak Müslümanların eline geçti ve İran yolu açıldı.
♦ 642 Nihavend Savaşı ile Sasani ordusu dağıldı.
Önemi: * Sasani Devletinin yıkılmasına zemin hazırlamıştır.

* Müslümanlar ile Türklerin sınır komşusu olmasına ortam hazırlamıştır. Türk – Arap ilişkileri başladı.
İslam orduları Asya’da Horasan’a ve Kafkaslar’a , Afrika’da Libya’ya kadar ülkeleri fethetmişlerdi. Devletin sınırları genişleyince;devlet teşkilatı yeniden düzenlendi.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

İçteki Gelişmeler:
♦ Merkezi yönetimin gücünü arttırmak için, ülke( Eyaletlere) yönetim birimlerine ayrıldı.
( Mısır, İran, Suriye gibi..)

♦ Fetihlerin artmasıyla;
a) Düzenli kara ordusu kuruldu. (Mesleği askerlik olan daimi ordular kuruldu.)
b) Ordu karargahları oluşturuldu.
c) Divan-ı Cünd denilen askeri divan kuruldu. (Abbasiler son şeklini verdi.)

♦ Mali alanda;
a) “Beyt’ül Mal” denilen devlet hazinesi oluşturuldu.
b) Baharat yolu denetim altına alındı.
c) Vergilendirme kuralları belirlendi. Ayrıca Haraç ve Cizye vergileri düzenlendi.

♦ Adalet teşkilatı kurularak, eyaletlere Kadı (adli), Subaşı (güvenlik) atadı.
♦ İlk kez Posta teşkilatı kuruldu. (Emeviler geliştirdi.)
♦ Fethedilen topraklarda İkta sistemini uyguladı. (Memur ve askerlere maaş karşılığında arazi gelirlerinin verilmesi.)
♦ Hicret Olayı (622) Hicri Takvime başlangıç oldu.
♦ Ticareti kolaylaştırmak için para bastırdı.
♦ Hz. Ömer Dönemi’nde kurumsallaşmaya önem verilerek, devlet örgütlenmesi gelişim gösterdi.

HZ. Osman Dönemi: (644-656)

♦ Emevi ( Ümeyye) soyundan gelen zengin bir tüccardı.
♦ 80 yaşında halife olması, yaşlılığı ve yaradılış itibarı ile halim – selim bir kişi olması sebebiyle yönetime tam hakim olamadı.
♦ Yönetimde ırkçılıkları ile tanınan Emevi soyu (akrabaları) etkin oldu. Akrabaları önemli valiliklere ve komutanlıklara getirildiler. Bu durum ise iç çatışmaları başlatacaktır.
♦ Horasan’ın alınması ile İran’ın fethi tamamlandı.
♦ Gürcistan fethedildi.
♦ Hazar Türkleri ile girilen mücadelede Belencer alındı. Ancak kuzey yönündeki ilerleyiş, Hazarlarca durduruldu.
Böylece;* İlk kez Müslüman Araplar ile Türkler arasında mücadele başladı.
* Rusların İslamlaşması engellendi.
♦ Kuzey Afrika’ya düzenlenen seferde Trablusgarp (Libya) ve Tunus fethedildi.
♦ Şam valisi Muaviye ilk İslam donanmasını kurdu. Kıbrıs fethedildi. Zatü’s Savari Deniz Savaşında Bizans yenildi..
♦ Kuran-ı Kerim çoğaltılarak (6 nüsha) illere gönderildi.
♦ Yönetim ve hukuk Kuran’a dayandığı için ülke içinde birlik sağlanmış oldu.
♦ Önemli görevlere Emevi soyundan kişilerin getirilmesi, toplumda tepki ile karşılandı. (Soy taraftarlığı yeniden gündeme geldi. İsyan sonucu Hz. Osman öldürüldü.)

HZ. Ali Dönemi (656-661)

Hz. Ali dönemiyle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bu sayfamıza bakabilirsiniz. Hz. Ali Dönemi

♦ Devlet otoritesinin zayıfladığı, parçalandığı bir zamanda halife oldu.
♦ Halifeliğini, Emevi soyundan gelen (Muaviye) ve (Talha, Zübeyr ve Ayşe taraftarları) tanımadı. Bu durum iç savaşlara sebep olurken, “Halifelik Sorununu” başlattı.

Cemel (Deve) Savaşı (656)
♦ Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr ile yapılan savaşı Hz. Ali kazanmıştır.

Sonuç: Cemel savaşı ile;
* Müslümanlar arasında yapılan ilk iç savaştır.
* Kufe başkent yapılmıştır.

Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı (657)
Şam valisi Muaviye’nin ( Emevi ailesinden ) Hz. Ali’nin halifeliğini tanımaması ve Hz. Osman’ın ölümünden Hz. Ali’yi sorumlu göstermesi.
Sıffin Savaşını Hz. Ali taraftarları kazanırken, Muaviye hile ile ( Kur’an yapraklarını mızrak uçlarına takarak, Hz. Ali’nin askerlerinin geri çekilmesine sebep oldular.) savaşı sonuçsuz bıraktı.
Sıffin Savaşının galibini belirlemek için Hakemler tespit edildi.
Hakem Olayı (657)

♦ Hz. Ali ( Musa El Eşari’yi ), Muaviye ise (Amr İbn’ül As’ı ) hakem seçtiler. Muaviye’nin hakemi hile ile Hz. Ali’nin halifeliğini ele geçirerek, Muaviye’yi halife tayin etti.
Sonuç: * Hakemler Olayı ile dört halife dönemi sona erdi.
* Müslümanlar arası ilk siyasi ayrılıklar başladı.
1. Şiiler : Hz. Ali taraftarları
2. Emeviler : Muaviye taraftarları
3. Hariciler : İkisini de kabul etmeyenler
Hariciler, çıkan karışıklıklara neden olarak, Muaviye, Amr İbn-ül As ve Hz. Ali’yi gösterdiler
Haricilerin suikastçılarından, Amr İbn-ül , namaza vekilini gönderdiği için yara almadan kurtuldu. Muaviye yaralandı. Hz. Ali ise Kufe’de şehit edildi.
Not: Hz. Ali döneminde halifelik sorunu ve iç çatışmalar nedeniyle fetihler durmuştur.

25 comments to Dört Halife Dönemi (632- 661) Kısaca Özet

 • huseyin

  4 halife dönemine ne ad verilir

  • elif

   Yukarıda yazıyor okusaydın görürdün.

 • ferdi

  Çok işime yaradı teşekkürler

 • oğulcan

  HZ ALİ kısmı ve diğerleri doğru yazılmış tebrikler.HZ ALİ için ayrı bir sayfa daha açılmış bu güzel olmuş

 • Onur

  Performans ödevi ne yapacan

 • lovatic

  nasıl ezberlicem bn bunları ama yinede kısa tşk ederim

 • @zr@@@

  Tek kelimeyle muhteşemmmm

 • göksu

  Çok başarılı olmuş teşekkür ederim işime çok yaradı

  • Başak

   Katılıyorum benimde çok işime yaradı

  • assssııık

   sen piripaşa ya mı gidiyon bn asık tanıdınmı göksu 6d den hatırla

 • hakkı

  cokişime yaradıcok güzel ellerinize sağlık

 • Misafir

  Aşırı güzel olmuş:) Tebrik ederim;) Çok işeme yaradı;]

 • memed

  çok güzel hazırlamışsınız ama ödevim için kaynakça yazmam lazım ismail mutlunun kitabındanmı alındı bunlar belirtirmisiniz yukarıda resmi varda kitabın şimdiden teşekkkürler

 • {canısı}

  şahane… uzun bir konunun bu kadar kısa ve güzel olacağını tahmin bile edemezdim.:):):);););)

 • yahya

  Performans yaparken işime çok yaradı Teşekkür edeim

 • deni z çelik

  çok kısa olmuş yni çok uzun bi konu normalde çok teşekürler hine uzun zaten bakınca

 • Yusuf

  Sınavda çok işime yaradı.
  Çok teşekkür ederim.

 • hasan

  elinize sağlık çok güzel ve anşamlı olmuş

 • samet

  çok güzel olmuş çok işime yaradı teşekkür ederim hazırlayanın ellerine sağlık

 • Abdulcabbar

  çok naif ve temiz bir çalışma olmuş yalnız sayfadaki reklamlar dinimizce uygunsuz ve rahatsız edicidir en kısa zamanda bu tür uygun olmayan reklamları kaldırmanızı temenni etmekteyim.

  • Sepya

   Google ilgi alanlarınıza göre reklam atıyor, spor ile ilgiliyse spor;alışverişse alışveriş. Eğer karı kıza bakarsanız sağa sola sapuk supuk reklamlar gelir.
   Eyvallah

 • nisanur

  En az 10-15 sayfa hatta kitap oluşturacak kadar uzun bir konunun bu kadar kısa ve temiz anlatılması çok güzel. Benim için özet olması çok işime yaradı hazırlayanlara çok teşekkür ederim.

  • hasan

   katılıyorum çok geniş bir konu çok iyi özetlenmiş

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.