Doğru Meslek Seçmek Ve Mesleğinde Çok İyi Olmak

Doğru meslek seçmek ve mesleğinde çok iyi olmak neden önemlidir?

Doğru meslek seçmek neden önemlidir?
Meslek seçimi bireylerin ileride kendi ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından oldukça önemlidir. Meslek seçme aşamasına gelmiş bir bireyin, doğru karar verebilmesi için öncelikle ne istediğini bilmesi gerekir. Bu aşamadan sonra çeşitli meslek grupları incelenmeli ve her birinin isteklerine ne kadar uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Kişi kendine uygun olabilecek meslek grubunu seçerken bilgi ve becerilerine uyacak bir meslekte yoğunlaşmalıdır. Örneğin el becerisi iyi olmayan birinin, el sanatlarına yönelmesi; matematik yeteneği zayıf olan birinin, mühendisliğe yönelmesi pek düşünülmemelidir. Kişi kendine uygun bulduğu meslek gruplarını bir kenara ayırarak detaylı incelemeye almalı. Detaylı incelemede mesleğin iş alanları, ortalama geliri, gelecekteki durumu gibi çeşitli sorulara yanıt aranmalı ve olumlu ise seçilebilir meslekler arasında yerini almalıdır. Bu yöntem çerçevesinde birden çok meslek seçildikten sonra, son bir elemeyle yapılmak istenilen meslek seçilmelidir.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası
Doğru Meslek Seçmek Mesleğinde İyi Olmak

Dünyayı değiştirecek meslekler

Mesleğinde Çok İyi Olmak Neden Önemlidir?
Herkes her mesleği yapamaz, her mesleği yapan da mesleğinde çok iyi olamaz. Bunun en önemli nedeninden biri de yanlış meslek seçimidir. Yanlış meslek seçenler genellikle mesleklerini isteyerek yapamazlar ve mesleklerinde çok iyi olamazlar. Mesleğinde çok iyi olabilmek için öncelikle doğru meslek seçimi gereklidir. Doğru mesleği seçenler, mesleğindeki gelişmeleri takip edenler, yeniliklere açık olanlar ve mesleğini severek, isteyerek yapanlar genellikle mesleklerinde çok iyi olurlar.

Örneğin; doktorluk mesleğini seçen biri, mesleğiyle ilgili seminerlere katılırsa, tıp alanındaki gelişmeleri takip ederse, yükselme sınavlarına katılırsa, bilgilerin başkalarına aktarırsa uzman doktor, doçent doktor olur, hatta mesleğin zirvesi olan profesör doktor unvanına bile sahip olabilir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.