Doğal kaynaklarımızı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Doğal kaynaklarımızı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Doğal kaynaklarımız; hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenlerdir. Bu doğal kaynaklarımızın bir kısmı dikkatli kullanılmazsa tükenebilir veya kullanılamayacak hale dönüşebilir.

Hava:
Hava; tüm canlılar için gerekli, temiz ve bol oksijenli olması gereken bir doğal kaynaktır. Bu nedenle havayı kirletecek gereksiz fosil yakıt (odun, kömür, petrol) tüketimi en aza indirmeliyiz.

Su:
Su, tüm canlılar için gerekli, temiz ve içilebilir olması gereken bir doğal kaynaktır. İçilebilir temiz su kaynakları insan ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyebilir, kirlenerek azalabilir veya gelecekte tamamen kullanılamaz hale gelebilir. Bu nedenle gereksiz içme suyu israfları önlenmeli, akarsuları kirletecek faaliyetlerden kaçınmalıyız.

Toprak:
Toprak, tüm bitki örtüsünün yaşaması için gerekli bir doğal kaynaktır. Bitkiler sayesinde hava temizlenir, oksijen oranı artar, yağışlar artar, insanlar ve hayvanlar beslenir. Toprakları korumak için erozyon önlenmeli, aşırı sulamadan kaçınılmalı, tarımsal zehir kullanılmamalı, toprakların yağmur sularıyla denize akıp gitmesi önlemeliyiz.

Bitki Örtüsü:
Bitki örtüsü, tüm insan ve hayvanların hayatta kalmasını sağlayan zorunlu bir doğal kaynaktır. Ormanlık araziler korumalı ve yeni ağaçlandırmalar yapılmalıdır. Tüm yeşil doğayı mümkün olduğunca korumaya dikkat etmeliyiz.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Hayvanlar:
Hayvanlar, bitki örtüsünün yayılmasında ve insanların beslenmesine katkı sağlayan doğal bir kaynaktır. Hayvanlar yedikleri bitki tohumlarını boşaltım sistemiyle dışarı atarak bitki örtüsünün yayılmasını sağlarlar. Buna benzer bir çok tohum dağıtma yöntemleri vardır. Bu nedenle doğadaki tüm hayvanlar korunmalıyız ve gereksiz avcılığını yapmamaya dikkat etmeliyiz.

Madenler:
Madenler, insan hayatında eşya, süs, yakacak vb. alanlarda kullanılan doğal kaynaklardandır. Madenler kısıtlı, tükenebilir kaynaklardan olduğu için ihtiyaca göre çıkartılması ve tüketilmesi gerekir. Madenlerin korunması için atıklar geri dönüşüm kutularına atılarak geri dönüşümlerini sağlamalıyız.

dogal-kaynaklarimizi

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.