Doğal kaynakları kirletmemek korumak için neler yapabiliriz?

Doğal kaynakları kirletmemek, korumak için neler yapabiliriz?

Canlıların yaşamlarını etkileyen doğal kaynaklarımız; hava, su, deniz ve topraktı. Bu kaynakların kirlenmesi tüm canlıların yaşamlarını tehlikeye sokmaktadır. Bu kaynakların kirletmemek ve korumak için aşağıdaki önlemler alınabilir.

Havayı kirletmemek ve korumak için yapılabilecekler:
Evlerde, fabrikalarda ve termik santrallerde kullanılan fosil (odun, kömür, petrol) yakıtların kullanımı azaltılmalı ve daha çevreci olan doğalgaz kullanımı artırılmalıdır. Fabrika bacalarına kirliliği önleyici filtreler takılmalıdır. Havanın temizlenmesini artırmak için ormanlık araziler korunmalı ve yeni ağaçlandırmalar yapılarak genişletilmesi sağlanmalıdır.

Suyu kirletmemek ve korumak için yapılabilecekler:
Akarsuların çevresindeki fabrikaların zehirli kimyasal atıklarının akarsulara akıtmaları yasaklanmalı ve atıkları için arıtma sistemleri kurmaları sağlanmalıdır. Yerleşim yerlerinin kanalizasyon atıklarının akarsulara akıtılması önlenmelidir. Akarsulara çöp dökülmesi önlenmelidir.

Denizleri kirletmemek ve korumak için yapılabilecekler:
Denizlerde dolaşan gemilerden ve petrol tankerlerinden suya sızan petrol artıklarının önlenmesi gerekir. Şehirlerin kanalizasyon atıklarının denizlere dökülmesi önlenmelidir. Denizlere çöp atılması ve dökülmesi önlenmelidir.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Toprağı kirletmemek ve korumak için yapılabilecekler:
Fabrikaların zararlı kimyasal atıklarının toprağa akıtılarak kirlenmesi önlenmelidir. Evsel atıklardaki kimyasal artıkların toprağa karışması önlenmelidir. Özellikle atık pillerin toprağa akıtılması önlenmelidir çünkü 1 adet pildeki zehirli madde, okul bahçesi kadar alanı kaplayan toprağı zehirlemektedir. İnşaat molozlarının gelişi güzel alanlara dökülmesi engellenmelidir.

dogal-kaynaklari-kirletmek-ve-korumak

3 comments to Doğal kaynakları kirletmemek korumak için neler yapabiliriz?

  • sena

    Böyle yazıyorsunuz ama… hiçbiri uygulanmıyor. Yazmasını bilip yapmasını da bilin lütfen!

  • ifagat zeynep görgülü

    Çok teşekkür ederim.

  • hüsniye karadeniz

    Sosyal dersinden çift artı aldım bu site sayesinde.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.