Diyojen Kimdir? Sinoplu Diogenes’in Sözleri

Diyojen, milattan önce 413-323 yılları arasında Anadolu’da, Sinop’ta doğup büyümüş dünyaca ünlü Yunan filozoftur. Halk arasında Sinoplu Diyojen ve Kynik Diyojen olarak da bilinir. Atinalı düşünür milattan önce 412’de bugünkü Sinop ilimizde dünyaya geldi. 9 yaşına kadar Sinop’da yaşadıktan sonra, Atinaya gitti. Eğitimini kendi gibi Atinalı olan ünlü düşünür Antisthenes’ten aldı. Dyojen, aynı hocası gibi Kynik düşünce ve yaşam biçimini benimsedi. Kynik felsefenin ilkelerine son derece bağlı bir yaşam sürmeye başladı.

Diyojen Sinoplu Diogenes

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Diyojen’in benimsediği Kynik felsefeye göre; yaşamın rahatlıklarını ve lüks hayatı küçümserdi. Erdemli olmak için kötülük yapmamak ve tam anlamıyla bağımsız olunmayıldı. Maddi değere sahip hiçbir şeye sahip olmamak istediğinden Atina’da büyük bir fıçının içinde yaşamını sürdürdü. Fıçı haricinde aydınlatma feneri ve bir de su içmek için kullandığı tahtadan bir tası vardı. Bir gün avuçlarını tas yerine kullanan çocuğun pınardan su içtiğini gördü ve tas kullanmaya gerek olmadığını düşünerek tasını kırdı. Gündüz vakti elinde yanan feneriyle dolaşırdı. Onun bu haline görenler deli olduğunu düşünerekten nedenini sorduklarında “Namuslu bir insan arıyorum” yanıtını verir ve insanların içindeki derin duyguları ortaya çıkararak kendilerini sorgulamalarını sağlatırdı.

Söylentilere göre ünü ve düşünceleri Atina sınırlarını aşan Diyojen, bir gün Büyük İskender tarafından ziyaret edilir. Diyojen’in karşısına çıkan Büyük İskender hayranlıkla ona bakarak “Dile benden ne dilersen! der. Diyojen de “Güneşimden çekil, gölge etme, başka ihsan istemem” der. Bu sözler karşısında çok etkilenen Büyük İskender “Eğer İskender olmasaydım, Diyojen olurdum” der.

Diyojen milattan önce 323 yılında Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Korint (korinthos) şehrinde ölmüştür. Ona saygı duyan Atinalılar, Kyniklerin simgesi olan mermer bir köpek heykeliyle süslenen anıt mezar yaptılar.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.