Değirmen Üstü Çiçek Flüt ve Melodika Notaları

Değirmen Üstü Çiçek Flüt ve Melodika Notaları:

De-ğir-men-üs- tü- çi-çek,
fa -sol- fa – sol-sol- fa-mi
oy-kız-lar-naz-ey-le-me
fa-sol -fa- sol- sol- fa- mi

o-rak-ge-ti-rin-bi-çek,
fa-sol-fa-sol-sol-fa-mi
ö-lü-rem-kız-lar- naz ey-le-me
fa-fa-do-fa-do-sol fa sol -fa-mi

Not: Türkünün diğer sözleri de yukarıdaki notalardan oluşmaktadır. Türkünün devamı için notaları baştan çalınız.

Değirmen Üstü Çiçek Şarkısı Sözleri

Değirmen üstü çiçek
Oy kızlar naz eyleme
Orak getirin biçek

Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme

Değirmenin bendine
Oy kızlar naz eyleme
Döner kendi kendine

Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme

Değirmen üç dolanır
Oy kızlar naz eyleme
Suyu sarhoş dolanır

Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme

Sözler: Ali Güler
Yöre: Erzurum

Daha fazla flüt ve melodika notaları için bu sayfamıza bakabilirsiniz.

6 comments to Değirmen Üstü Çiçek Flüt ve Melodika Notaları

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

Genel