Cumhurbaşkanın Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görev ve yetkileri vardır.

Cumhurbaşkanını Yasamayla İlgili Görevi ve Yetkileri:

 • Gerekli gördüğü taktirde yasama yılının ilk gününde TBMM’nin açılış konuşması yapmak.
 • Gerekli gördüğünde TBMM’ni toplantıya çağırmak.
 • Yasaları yayımlamak.
 • TBMM’nin çıkartığı yasaları onaylamak, gerekli gördüğünde yasaların tekrardan görüşülmesi için meclise iade etmek (veto etmek).
 • Gerekli görmesi durumunda, meclisin anayasayla ilgili değişiklik yasalarını halk oylamasına sunmak.
 • Yasaların, kararnamelerin, TBMM İçtüzüğü’nün, tümünün veya bir kısmının Anayasa’ya aykırı olması durumunda Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak.
 • TBMM seçimlerinin yeniden yapılmasına karar vermek.

Cumhurbaşkanını Yürütmeyle İlgili Görevi ve Yetkileri:

 • Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
 • Bakanları atamak ve görevlerini sonlandırmak.
 • Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu’nu toplantıya çağırmak, ya da Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek.
 • Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak.
 • Kararnameleri imzalamak.
 • Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve Başkanını atamak.
 • Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak.
 • TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Başkomutan olarak temsil etmek.
 • Genelkurmak Başkanı’nı atamak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlendirilmesine karar vermek.
 • Milli Güvenlik Kurulu’nu (MGK) toplantıya çağırmak.
 • Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık etmek.
 • Yabancı devletlere Türk Devleti’nin temsilcileri göndermek ve Türkiye Cumhuriyeti’ne gelen yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek.
 • Uuslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.
 • Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak.
 • Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek.
 • Üniversite rektörlerini seçmek

Cumhurbaşkanını Yargıyla İlgili Görevi ve Yetkileri:

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası
 • Anayasa Mahkemesi üyelerini ve Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek.
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini seçmek.
 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerini seçmek.
 • Askeri Yargıtay üyelerini, Askeriyi Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek.
 • Ayrıca Anayasada ve kanunlarla verilen seçme ve atama görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanılır.

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanı Kime Denir?
Cumhurbaşkanı Devletin en üst düzey temsilcisidir. Bu yetkisiyle Türkiye Cumhuriyet’nin ve Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğini temsil eder. Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Cumhurbaşkanının Görev Süresi Ne Kadardır?
Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kişi hayatı boyunca en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.