Nem, Mutlak Nem ve Bağıl Nem Nedir?

Nem: Havadaki su buharı miktarına nem denir. Havadaki nem deniz, göl ve nehirler gibi büyük akarsu kütlelerindeki suyun buharlaşarak havaya karışmasıyla oluşur.

Havadaki nem İnsanların, hayvanların ve bitkilerin hayatta kalabilmesi için son derece gereklidir. En kurak iklimlerde bile havada bir miktar nem bulunur. Havanın nem tutmasının da bir sınırı vardır, daha çok su buharı …Devamı

Jeotermal Enerji Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

Dünyanın magma tabakasından gelen ısıdan elde edilen enerjiye “jeotermal enerji” denir. Bu enerji türü, yerin derinliklerindeki magma tabakasının ısıttığı suyun, yüzeye ulaştırılması sonucunda oluşur. Sıcak sulardan genellikle ısınmak için enerji elde edilir, ama çok daha fazla alanda kullanılmaktadır. Yunanca jeo (yer), termal (ısı) anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Bu enerjinin etkin olduğu yerlere jeotermal veya yalnızca …Devamı

Yanardağ Nedir? Yanardağların Yararları Zararları

Yerkabuğunun altındaki lav tabakasının, yerkabuğundaki çatlaklardan yararlanarak yüzeye çıktığı yere yanardağ veya volkan denir. Dışarı çıkan erimiş kayaçlara da lav denir. Aktif yanardağları sürekli olarak su buharı, zehirli gazlar, kül, çeşitli mineraller ve elementlerle birlikte lav püskürtürler.

Yanardağlar genellikle dağ görünümlü, tepe kısmında krater (çukur) bulunan ve üzerinden duman çıkartan dış görünüme sahiptir. Dağ görünümlü …Devamı

Bazalt Taşı Nedir? Özellikleri ve Yapısı

Bazalt, erimiş lavların yerkabuğunun çatlaklarından dışarı çıkarak yavaş yavaş soğuması sonucu oluşan volkanik bir kayaç türüdür. Bazalt kayaçlarının rengi kurşuni veya siyah, homojen, yoğunluğu ise diğer volkanik kayaçlara oranla daha fazla ve ağırdır.

Bazalt taşı örnekleri

Bazalt Taşının Özellikleri Bazalt taşlarının içeriğinde bulunan demir ve magnezyum oranları, diğer volkanik kayaç türlerine oranla çok …Devamı

Marmara Bölgesinin Madenleri

Marmara bölgesinde çıkan madenler aşağıda birleştirilerek ve il il dağılımına göre ayrılarak verilmiştir.

Marmara Bölgesinde Çıkarılan Madenler: Metalik madenler: Altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, mangan, demir, boksit, molibden, antimuan, krom, kalsit, civa, wolfram. Endüstriyel hammaddeler: Bor, uranyum, asbest, kireçtaşı, kil, mermer, kuvarzit, kuvars, kuvars kumu, fosfat, perlit, bentonit, defomit, grafit, kaolin, flor, kum, çakıl, fosfor, …Devamı

Türkiye’nin En Yüksek Dağları

Adı Yüksekliği (Rakımı) Bulunduğu İl Bulunduğu Bölge Ağrı Dağı 5137 Iğdır Doğu Anadolu Bölgesi Cilo Dağı 4170 Hakkari Doğu Anadolu Bölgesi Süphan Dağı 4051 Bitlis Doğu Anadolu Bölgesi Kaçkar Kavrun Dağı 3932 Artvin Karadeniz Bölgesi Erciyes Dağı 3916 Kayseri İç Anadolu Bölgesi Küçükağrı Dağı 3896 Ağrı Doğu Anadolu Bölgesi Kızılkaya Dağı 3767 Niğde İç …Devamı