Ekosistem Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Tanımlama 1: Canlıların, cansız varlıklarla birlikte yer aldığı çevreye ekosistem denir. Ekosistem içerisindeki canlı ve cansız varlıklar sürekli olarak birbirleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içindedirler.

Tanımlama 2: Belirli bir doğal çevrede yaşayan tüm canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ve çevreyle ilişkilerine ekosistem adı verilir.

Tanımlama 3: Canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan canlı ve …Devamı

Çarpık Kentleşme Nedir? Nedenleri Nasıl Önlenir?

Çarpık kentleşme, bir şehrin plansız yapılaşması sonucu ortaya çıkan, kötü görünüme sebebiyet veren, ulaşımda ve alt yapıda sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet veren düzensiz şehirleşmedir.

Çarpık Kentleşmenin Nedenleri

İmar planının yapılmaması Cadde ve sokakların düzensiz yerleşimi Binaların plansız yapılması Alt yapıların yetersizliği Şehir parklarının olmaması Ulaşımdaki sorunlar

İmar planının yapılmaması: Yapılaşmaya açılacak arazilerin belirli bir …Devamı

Yönetim Şekilleri (Monarşi Oligarşi Teoroksi Cumhuriyet)

Monarşi nedir? Halkın kendi devlet başkanını seçme hakkı olmadığı yönetim biçimidir. Yönetme ve karar verme yetkisi bir tek kişidedir. Devleti yönetim hakkı genellikle miras yoluyla babadan oğla geçer. Bu yönetim biçiminin olduğu yerlerde hükümdarlara; kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kağan, hakan gibi çeşitli adlar verilir.

Monarşi ile yönetilen ülkeler: Andorra , Antigua ve …Devamı

Mineral Kayaç ve Maden Arasındaki İlişki Nedir Kısaca

Maden: Yerkabuğunun yüzeyinde veya altında, çeşitli iç veya dış etkenlerle oluşmuş, ekonomik yönden değer taşıyan çeşitli mineralleri içeren kaynak.

Mineral: Normal sıcaklıkta doğada katı halde bulunan, bazı kendine has kristalsi yapıya ve fiziksel özelliklere sahip inorganik veya organik madde.

Kayaç: Yerkabuğunu katmanlar veya yığınlar halinde oluşturan, bir veya birkaç mineral topluluğundan oluşan, doğada büyük yer …Devamı

Günümüzde Monarşi ile Yönetilen Ülkeler Nelerdir?

Monarşi Nedir? Halkın kendi devlet başkanını seçme hakkı olmadığı yönetim biçimidir. Yönetim hakkı genellikle miras yoluyla babadan oğla geçer. Bu yönetim biçiminin olduğu yerlerde hükümdarlara; kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kağan, hakan gibi çeşitli adlar verilir.

Monarşinin Çeşitleri: Mutlak monarşi: Devletin tek bir kişi tarafından hiçbir sınırlamaya bağımlı olmayarak yönetildiği rejim türüdür.

Meşruti monarşi …Devamı

Şist ve Bitümlü Şist Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Şist, yapraksı görünümlü, kolayca ince tabakalara ayrılabilen bir kayaç türüdür. Şistlere, tortul, döküntülü kökenli, killi şistler ya da başkalaşmış kayaçlar halinde rastlanabilir. Kiltaşının başkalaşmasıyla şistler oluşur. Durgun sularda oluşan killi şistler, ince ve düzenli yataklar ortaya çıkarır; renkleri kurşuni ya da siyahımsıdır. Killi şistler ve kil tabakaları, feldispat bakımından zengin kayaçlardan oluşur.

İleri derecede bir …Devamı