Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlılar, sahip oldukları özellikler sayesinde cansız varlıklardan kolayca ayrılırlar. Bu özellikler bütün canlılarda var olduğundan Canlıların Ortak Özellikleri olarak bilinmektedir. Bu ortak özellikler aşağıdaki gibidir.

1- Yapısal Benzerlik:
Tüm canlılar bir tek hücreden veya birden çok hücre grubundan oluşmaktadır. Tüm hücre yapılarında DNA, RNA, karbonhidrat, protein, yağ, mineral ve su gibi benzer kimyasallar bulunur.

Organizasyon Canlıların Ortak Özellikleri

2- Organizasyon:
Canlıların hücreleri incelendiğinde tek ve çok hücreli canlıların organellerinin belirli organizasyonda, düzende çalıştıkları görülür. Ayrıca çok hücreli canlıların hücreler arası organizasyonları da vardır. Çok hücreli canlıların organizasyonuyla hücreler bir araya gelerek dokuyu, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek organizmayı yani canlıyı oluşturmaktadır.

3- Beslenme:
Canlıların hayatta kalabilmesi için besinlerden elde edilen enerjiye ihtiyaç duyarlar. Besin ihtiyacının karşılanması olayına da beslenme denir. Beslenme türleri iki çeşittir, bunlar; ototrof beslenme ve heterotrof beslenmedir.

Ototrof beslenme: Canlıların ihtiyaç duydukları besinleri kendi imkanlarıyla üretmesidir. Örneğin; fotosentez veya kemosentez.
Heterotrof beslenme: Canlıların ihtiyaç duydukları besinleri dışarıdan hazır halde almalarıdır.

4- Solunum:
Canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için solunum yapmaya ihtiyaçları vardır. Hücrelerde biriktirilen besinler solunum yoluyla yakılarak enerjiye dönüşür. Canlılarda iki tür solunum vardır, bunlar; oksijenli solunum ve oksijensiz solunumdur. Bazı canlılar tek solun yapabilirken, bazıları da her ikisini birden yapabilmektedir.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

5- Boşaltım:
Canlılarda metabolik faaliyetler sonucunda oluşan atık maddelerin canlıdan uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Bu maddeler solunum, besin ve hücre artıklarıdır.
İnsanlar ve hayvanlarda solunum atıkları; oksijen alıp karbondioksit verirler. Besin atıkları; idrar, dışkılama ve terleme.
Bitkilerde solunum atıkları; gece oksijen alıp karbondioksit verirler, gündüz karbondioksit alıp oksijen verirler. Besin atıkları; yapraklardan terleme ve yaprak dökmedir.

6- Duyarlılık ve Hareket:
Tüm canlılar iç ve dış çevreden gelen uyarıları algılayabilecek duyarlılığa ve hareket kabiliyetine sahiptir. Yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek, soluk alıp-vermek ve beslenebilmek için, uyarıları algılamak ve hareket etmek zorundadırlar. Canlılarda iki çeşit hareket vardır, bunlar; pasif hareket ve aktif harekettir. İnsan ve hayvanlar aktif olarak hareket edebilen grupta yer alır, bitkiler ise pasif hareket edebilen grupta yer alır.

Büyüme Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir

7- Üreme:
Canlıları cansız varlıklardan ayıran en temel özellik üremedir. Tüm canlılar kendilerine benzeyen yeni bireyler üreterek çoğalır ve nesillerini devam ettirirler. Ancak her canlı üremek zorunda değildir. Üreme çeşitleri iki tanedir, bunlar; eşeyli üreme ve eşeysiz üremedir.
Eşeyli üreme: Canlıların döllenme yoluyla çoğalabilmesi eşeyli üreme olarak adlandırır. Örneğin; insanların, kedilerin, kuşların üremesi bu şekilde gerçekleşir.
Eşeysiz üreme: Canlıların döllenme olmadan çoğalabilmesi eşeysiz üreme olarak adlandırılır. Örneğin; yeşil yapraklı bir bitkinin dalı kopartılarak toprağa dikilmesi eşeysiz üremeye örnektir.

8- Büyüme, Gelişme ve Ölüm:
Tüm canlılar büyür, gelişir ve ölür. Tek hücreli canlılarda hücre büyüyerek gelişir. Çok hücreleri canlılar ise hücre sayılarını artırarak büyüyüp gelişirler. Canlının canlılık özelliklerini kaybetmesi  de ölüm olarak adlandırılır.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.