Caminin Bölümleri Nelerdir? Uzun ve Kısa Cevap

Kısa ve ayrıntılı olarak isteyenler için ayrı ayrı yazılmıştır.

Kısa Olarak:
Cami: Müslümanların toplu olarak namaz kıldıkları bir mekandır..
Harim: Camilerde cemaatin namaz kılmaları için ayrılmış bölüm.
Mihrap: İmamın cemaate namaz kıldırırken durduğu dışa doğru oyuntulu bölümdür.
Minber: İmamın cemaate Cuma ve Bayram hutbelerini okumak için çıktığı yüksek yer.
Vaaz kürsüsü: İmamın Cuma vaazları vermek için kullandığı bir çeşit büyük sandalyedir.
Hünkar mahfili: Padişahların namaz kılmak için kullandıkları özel bölüm.
Müezzin mahfili: Müezzinlerin sohbet etmek ve namaz kılmak için kullandıkları yerden biraz yüksekçe yapı.
Son cemaat yeri: Cemaatle namaz kılmaya yetişemeyenlerin namaz kılmaları için ayrılmış özel bölüm.
Minare: Camilerde ezanı uzak yerlere duyurmak için yapılmış bir kuledir.
Şerefe: Minarenin üzerinde bulunan, ezan okumak için çıkılan bir çeşit balkondur.
Şadırvan: Camilerde abdest almak için yapılmış bölümdür.

Uzun Olarak

Camii Nedir?

Müslümanların cemaatle birlikte toplu olarak namaz kılabilecekleri yapıya “cami” denir.

Cami kelimesi Arapçada “Bir araya getiren” anlamına gelen “el-mescidü’l-cami”nin kısaltılması sonucu ortaya çıkmıştır. Kur’an’da “cami” kelimesi yerine “mescit” geçmektedir. Bir çok İslam ülkesinde “mescit” olarak adlandırılmaktadır.

Ayrıca ilginç bir tesadüf ki; dört büyük melek olan Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil’in baş harfleri birleştirildiğinde CAMİ kelimesi ortaya çıkmaktadır.

6 minaresi bulunan Sultan Ahmet Camii

6 minaresi bulunan Sultan Ahmet Camii

Caminin Bölümleri Nelerdir?

Harim Nedir?

Camilerde cemaatin namaz kılmak için kullandığı bölüme “harim” denir. Harim cemaatin Allah ile bir nevi bağ kurma sağlandığından caminin en kutsal yeri sayılır. Harim alanı namaz haricinde din eğitimi ve öğretiminin alınabildiği bir yerdir. Camiye gelenler harim alanının en ön kısmından itibaren yan yana dizilirler, genellikle aralarında boşluk bırakmadan omuz omuza namazlarını kılarlar.

Resimde kırmızı halı ile kaplı olan alana harim denir.

Resimde kırmızı halı ile kaplı olan alana harim denir.

Mihrap Nedir?

Cami, mescit gibi ibadet yerlerinde, imam ve cemaate kıble yönünü göstermek için tasarlanmış oyuk veya girintili yere mihrap denir. Cami imamı mihrabın hemen önünde, cemaat ise imamın arkasında durarak namazlarını kılarlar.

Camide kıbleyi gösteren ve imamın durduğu mihrap.

Camide kıbleyi gösteren ve imamın durduğu mihrap.

Minber Nedir?
Cami içlerinde imamların, cemaate Cuma ve bayram hutbesi okumak için kullandıkları merdiveni bulunan, genellik 2 ila 6 metre yüksekliğinde olan küçük yapıdır. Mihrabın sağ tarafında ve kıble duvarına dik olarak durur. Minberler ağaçtan, taştan, veya mermerlerin işlenmesiyle yapılmaktadırlar. İlk zamanlardan beri görselliğine önem verilen minberler el sanatlarıyla süslenerek birer sanat eserine dönüştürülmektedir.

Peygamberimiz (a.s.) ilk zamanlarda hurma kütüğü üzerine çıkarak cemaate hutbe okumuştur. Daha sonra minber yapılarak hutbeleri buradan okumaya devam etmiştir.

Minber

Minber

Vaaz Kürsüsü Nedir?
Camilerde vaizlerin cemaate vaaz vermek için üzerine çıktıkları yapıdır. Vaaz kürsüsü büyükçe taht veya bir sandalyeye benzemektedir. Taş, tahta veya mermerden de yapılabilirler. Buraya çıkan vaizler cemaate dini konularda eğitici ve öğretici bilgiler verirler. Camilerde her Cuma namazı öncesi vaaz verilir.

cami-bolumleri-vaaz-kursusu

Hünkar Mahfili Nedir?
Padişahların camilerde namaz kılmaları için yapılmış özel ve kafesli bir bölümdür. Hünkâr mahfili yalnızca padişahların namaz kıldığı camilerde yapılmıştır. Burada namazlarını kılan padişahlar cemaat tarafından görünmez fakat padişahın dışarıyı görebileceği biçimde yapılmıştır. Yalnızca Osmanlı Dönemi’nde, padişahların kullandığı camilerde yapılmıştır.

Ayasofya Camii'inde bulunan Hünkâr mahfili.

Ayasofya Camii’inde bulunan Hünkâr mahfili.

Müezzin Mahfili Nedir?

Müezzinlerin, camilerde bir arada oturup sohbet etmeleri, dertleşmeleri, bilgi paylaşımı ve namaz kılmaları için ayrılmış, etrafı kapalı ve bazen yerden biraz yüksekte bulunan yapıdır. Namaz öncesinde veya sonrasında müezzinler burada toplanarak dua ederler, tesbih çekerler veya sohbet ederler.

Müezzinlerin namaz ve kuran okumak için kullandıkları müezzin mahfili.

Müezzinlerin namaz ve kuran okumak için kullandıkları müezzin mahfili.

Son Cemaat Yeri Nedir?
Vakit namazlarında cemaatle namaz kılmaya yetişemeyenlerin, cami içinde ayrı bir yerde namaz kılmaları için ayrılmış bölümdür. Bunun sebebi namaz esnasında geç kalanların namazdakilerin dikkatini bozmamasını sağlamak için yapılmıştır. Namaza geç kalanlar burada namazlarını kılarak ibadetlerini yaparlar.

Cemaatin başladığı namaza yetişemeyenlerin namaz kıldığı son cemaat yeri.

Cemaatin başladığı namaza yetişemeyenlerin namaz kıldığı son cemaat yeri.

Minare Nedir?
Asıl olarak camilerde ezanı uzak yerlere duyurmak için tasarlanmış yapılardır. İslamiyetin doğduğu yıllarda yüksek yerlere çıkarak ezan okunurdu. Daha sonraları minare yapılmış ve hocalar minarelere çıkarak ezan okumuşlardır. Günümüzde elektronik hoparlör sistemleri sayesinde çok daha uzak yerlere ezan sesi duyurulabilmektedir.

Minareler

Minareler

Şerefe Nedir?
Cami minaresinin üst kısmında korkulukları bulunan bir nevi balkondur. Cami imamı buraya çıkarak ezan okur. Günümüzde elektronik hoparlör sistemi kullanıldığından cami imamı buraya çıkmamaktadırlar. Ancak bazı küçük camilerde veya elektrik kesintisi olan camilerde imamlar buraya çıkarak ezan okuyabilmektedirler.

Eskiden ezan okumak için kullanılan şerefiye. Günümüzde hoparlör ile okunmaktadır.

Eskiden ezan okumak için kullanılan şerefiye. Günümüzde hoparlör ile okunmaktadır.

Şadırvan Nedir?
Camilerde abdest alma ihtiyacını sağlamak amaçlı yapılmış çok sayıda oturağı ve çeşmesi bulunan yapıdır. Abdesti olmayan, bozulan kişilerin kolayca abdest almalarını sağlamak için yapılmıştır.

Abdest almak için yapılmış şadırvan.

Abdest almak için yapılmış şadırvan.

Cami Bölümleriyle İlgili Hazırlanmış Güzel Bir YouTube Videosu:

Bu yazı bilgimanya.com‘a aittir. Link bağlantılı kaynak göstermek suretiyle faydalanabilirsiniz. Hatalı veya eksik bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız editor@bilgimanya.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

143 comments to Caminin Bölümleri Nelerdir? Uzun ve Kısa Cevap

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

Genel